Według ekspertów, którzy pracowali przy tworzeniu Strategii odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030 konieczne jest opracowanie zasadniczych elementów dobrej umowy kontraktacyjnej z elementem cenowym.

Zasadniczym powodem niechęci rolników do zawierania umów kontraktacyjnych z odbiorcami żywca wieprzowego jest ciągle brak zapisu odnoszącego się do rzetelnego sposobu ustalania ceny za dostarczony żywiec.

W startegii opracowanej przez Konsorcjum które powatało przy Polskim Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej zostały przytoczone dwa przykłady, gdzie udało się zawrzeć element cenowy w umowach które zawierają rolnicy.

Przykładem zapisu o cenie w umowach kontraktacyjnych może być tu umowa Animexu S.A. gdzie dla tuczu kontraktowego trzody chlewnej wprowadzono zapis ceny gwarantowanej. - Jest to cena minimalna uzyskana przez producenta w dniu sprzedaży za 1 kg wbc, przy średniej z dostawy w wadze 85-95 wbc i mięsności powyżej 53,99 proc, pokrywająca podstawowe koszty dotyczącego pojedynczego  cyklu tuczowego, tj. cenę zakupu prosięcia, maksymalną wartość normatywnego zużycia paszy ( nie większą jednak niż 2,9 kg średnio na 1 kg przyrostu wagi) wyliczoną w oparciu o wielkość przyrostu wagi, od momentu wstawienia do osiągnięcia wagi ubojowej, a także uwzględniająca 3 proc. wartości upadku prosiąt, jak również pozostałe koszty ponoszone przez producenta, określone kwotą stałą: 20 zł.

W przypadku wieloletnich umów kontraktacyjnych Animex S.A. określa cenę bazową – jest to cena ustalana przez strony dla każdej dostawy za kg wbc tucznika o mięsności i wadze określonej w tabeli klasyfikacyjnej.

Element cenowy trudny zawsze do ujęcia w umowach pomiędzy sprzedającym, a skupującym świnie udało się również zawrzeć w umowie trójstronnej pomiędzy producentem (rolnik), kupującym (ZM) a pośrednikiem (Polsus-AGRO Sp z.o.o.), a dotyczącej kupna sprzedaży tuczników z udziałem genotypu rasy puławskiej oraz wyłącznej sprzedaży półtusz tych świń do sieci handlowej Auchan.

W tym przypadku cena bazowa jest ustalana na podstawie ceny publikowanej przez MRiRW w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) z najbliższego czwartku w odpowiedniej klasie S,E,U lub część klasy R za wbc. Do ceny klasy S,E i U doliczane jest 15 proc. premii natomiast do klasy R w zakresie od 47,5 do 49,9 proc. doliczane jest 10 proc. premii plus 7 lub 8 proc. VAT.  Dla tusz klasy R poniżej 47,5 proc. mięsności oraz klasy O obowiązuje cena publikowana w ZSRIR bez premii. Podobał się artykuł? Podziel się!