Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu: czynniki wpływające na parametry tuczu czy rozrodu świń podzielić można na dwie grupy - genetyczne i środowiskowe. Na czynniki genetyczne mamy wpływ poprzez świadomy wybór zwierząt przeznaczonych do rozrodu stada. Czynniki środowiskowe możemy regulować poprzez stworzenie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania, dbałość o wysoki poziom higieny produkcji, ale przede wszystkim - racjonalne żywienie zwierząt.

O ile mamy zazwyczaj świadomość tego, w jakim stopniu właściwości paszy wpływają na parametry produkcji i jej wynik finansowy, o tyle wielu producentów wciąż nie docenia roli, jaką w nowoczesnej produkcji prosiąt czy żywca wieprzowego pełni woda. Tymczasem niedostateczne jej pobranie, ale także jej kiepska jakość czy obecność zanieczyszczeń mogą odbić się znacząco na wynikach osiąganych przez stado. W poniższym artykule postaramy się zatem przedstawić podstawowe zagadnienia związane z techniką i higieną pojenia zwierząt.

DLACZEGO WODA JEST TAK WAŻNA?

Przyjmuje się, że woda stanowi 50-80 proc. masy organizmu świni. Zawartość H2O jest zróżnicowana w zależności od wieku zwierząt. Najwięcej wody znajduje się w organizmie prosiąt, wraz z wiekiem jej udział w tkankach organizmu spada. Od wieku, ale również od stanu fizjologicznego zależy ilość pobieranej przez zwierzęta wody (tab. 1). Prosięta pobierają zazwyczaj 1-2 l wody na dobę. Ilość wypitych płynów wzrasta wraz z wiekiem. W przypadku tuczników może ono sięgać już 8-10 l na dobę. Zapotrzebowanie na wodę jest szczególnie wysokie w przypadku loch. Maciory prośne pobierają dobowo do 20, a karmiące nawet do 35-40 l wody na dobę.

Sam fakt, że organizm świni składa się nawet w 80 proc. z wody, wskazuje na to, jak istotne jest optymalne pobranie płynów przez zwierzęta. Woda stwarza środowisko do niezliczonej ilości procesów biochemicznych zachodzących w komórkach organizmu. Jako podstawowy składnik krwi bierze udział w transporcie gazów i substancji odżywczych w organizmie. Wchodząc w skład soku żołądkowego, uczestniczy w trawieniu paszy, a jako główny składnik moczu umożliwia wydalanie z organizmu toksycznych produktów metabolizmu. Pobieranie chłodnej wody w okresie wysokich temperatur pozwala także na ograniczenie podatności zwierząt na stres cieplny.