Opłacalność produkcji prosiąt w dużej mierze zależy od tego, ile młodych odchowamy i sprzedamy rocznie od jednej lochy. Wartość ta zależy od kilku czynników. Spośród nich warto wymienić liczbę porodów w ciągu roku, ilość żywo urodzonych prosiąt, czy wreszcie odsetek śmiertelności wśród młodych. Spośród wymienionych czynników szczególną rolę pełni właśnie ten ostatni: duża liczba upadków w okresie okołoporodowym i w czasie odchowu potrafi zniweczyć najwyższy nawet potencjał genetyczny tkwiący w zwierzętach.


O kondycji zdrowotnej i poziomie śmiertelności osesków decyduje już postępowanie w okresie kilku tygodni przed porodem. Zarówno same lochy, jak i pomieszczenia porodowe muszą być odpowiednio przygotowane do porodu.


Zanim zdecydujemy się na wprowadzenie loch na porodówkę, pomieszczenia powinny być odpowiednio przygotowane: mowa tu o dokładnym umyciu i dezynfekcji wszelkich powierzchni wewnątrz porodówki. Oczywiście nie ma możliwości sterylizacji środowiska w których będą przebywały młode, jednak obniżenie presji patogenów znacząco ogranicza ryzyko zachorowań.


Wcześniej (na 3 – 4 tygodnie przed planowanym porodem) wielu rolników stosuje także tzw. „naturalne szczepienie” loch. Zabieg ten polega na umożliwieniu losze kontaktu z kałem prosiąt. Ma to na celu stymulację układu odpornościowego maciory w kierunku produkcji przeciwciał zwalczających obecne na porodówce patogeny. Przeciwciała pobrane przez młode wraz z siarą są jedynym źródłem odporności zwierząt w ciągu pierwszych dni życia prosiąt.


Odrębną kwestię stanowią warunki panujące na porodówkach. Stworzenie optymalnych warunków cieplnych dla dwóch grup zwierząt o skrajnie różnych wymaganiach termicznych nie jest proste. W pierwszych dniach życia temperatura w gniazdach dla prosiąt powinna wynosić około 32⁰C, tymczasem lochy najlepiej czują się w temperaturze około 18⁰C. Wraz z wzrostem temperatury spada ich żerność co z kolei odbija się na niższej produkcji mleka. W celu pogodzenia tak różnych wymagań, zasadne jest wyposażenie porodówek w budki dla prosiąt, w których zamontowane będzie źródło ciepła (promiennik, mata wodna). Z jednej strony zapewni to optimum termiczne dla prosiąt, z drugiej zaś zagwarantuje również komfort dla loch.