Pobranie paszy to jeden z filarów efektywnego żywienia tuczników. Bez tego, z pewnością nie uda nam się osiągnąć zadowalających przyrostów, a co za tym idzie satysfakcjonującego wyniku finansowego. Niedostateczne pobranie paszy może wynikać zarówno z czynników żywieniowych (np. kiepska jakość mieszanki) ale równie dobrze może być spowodowane przez warunki środowiskowe panujące w tuczarni. Oprócz temperatury czy wilgotności powietrza, oraz składu atmosfery wewnątrz pomieszczeń, o wysokości pobrania paszy decyduje także obsada zwierząt w kojcach. Nadmierne zagęszczenie zwierząt nie wpływa może bezpośrednio na spadek apetytu, jednak w takich warunkach część zwierząt ma utrudniony dostęp do karmników czy koryt. W takim przypadku bardzo szybko dochodzić może do różnicowania wagowego osobników. Taki stan rzeczy sprzyja również wystąpieniu przypadków agresji – zwierzęta mogą bowiem walczyć o dostęp do pokarmu. Aby zapobiec takim przypadkom niezbędne jest zapewnienie zwierzętom odpowiedniej powierzchni. Obecnie obowiązujące zalecenia definiują następujące wartości powierzchni podłogi kojca dla tuczników w poszczególnych masach:

  • 30 – 50 kg – 0,4 m2/szt
  • 50 – 85 kg – 0,55 m2/szt
  • 85 – 110 kg – 0,65 m2/szt
  • > 110 kg – 1 m2/szt

Oprócz obsady zwierząt w kojcu równie ważnym czynnikiem wpływającym na ilość pobranej paszy jest ilość karmników lub szerokość koryt. Przyjmuje się że w przypadku stosowania karmideł automatycznych, na jedno urządzenie powinno przypadać maksymalnie 10 tuczników. W przypadku karmienia przy udziale koryta, jego szerokość powinna wynosić około 35 cm na jedno zwierzę.

Podobał się artykuł? Podziel się!