Do przyczyn występowania biegunek w okresie odsadzeniowym z pewnością należy zaliczyć niedostateczny rozwój układu immunologicznego prosiąt. W pierwszych tygodniach życia, za odporność zwierząt odpowiadają przeciwciała pobrane wraz z siarą lochy. Ich działanie jest jednak krótkotrwałe i zaczyna zanikać w 2-3 tygodniu życia. Z kolei układ immunologiczny prosiąt pełną sprawność uzyskuje dopiero około 5-6 tygodnia życia. Okres spadku odporności, pokrywa się niestety z okresem odsadzania, który najczęściej następuje około 4 tygodnia życia. Dodatkowo, wystąpieniu biegunek sprzyja całkowite zaprzestanie pobierania mleka, na rzecz paszy treściwej. Układ pokarmowy prosiąt nie jest jeszcze w pełni gotowy do trawienia skrobi. Mieszanki te, posiadają często silne właściwości buforujące, co skutkuje odkwaszeniem treści przewodu pokarmowego. Niestrawione resztki paszy w połączeniu z podwyższonym pH treści pokarmowej stanowią dobre siedlisko rozwoju patogennej mikroflory. Nadmierny rozrost populacji szkodliwych mikroorganizmów prowadzi często do biegunek, których skutkiem jest zahamowanie wzrostu, uszkodzenie enterocytów, odwodnienie organizmu, a w wielu przypadkach śmierć zwierzęcia.

W zapobieganiu biegunkom występującym po odsadzeniu prosiąt, najważniejszą rolę pełni żywienie, a w szczególności stosowanie dodatków paszowych regulujących skład mikroflory przewodu pokarmowego. Dodatkami niezbędnymi w prawidłowym przebiegu odchowu, są z pewnością zakwaszacze. W skład owych substancji wchodzi mieszanina kwasów organicznych i/lub nieorganicznych. Do zakwaszania pasz służą najczęściej takie kwasy jak mrówkowy, octowy, jabłkowy, propionowy, fumarowy czy fosforowy. Zasadniczą funkcją zakwaszaczy, jest obniżanie pH przewodu pokarmowego. Dzięki temu, wewnątrz jelit następuje zahamowanie wzrostu patogennej mikroflory, którą zastępują pożyteczne mikroorganizmy tolerujące niższe pH. Inne korzyści płynące ze stosowania zakwaszaczy to poprawa strawności paszy, lepsza smakowitość i większa trwałość mieszanki.

Na rynku coraz częściej pojawiają się preparaty zawierające kwasy otoczkowane. Dzięki tej formie obróbki, preparat wykazuje działanie w całej długości przewodu pokarmowego, gwarantując skuteczniejszą ochronę przed biegunkami.

Udział zakwaszacza w paszy jest minimalny. W zależności od koncentracji składników, i rodzaju zastosowanych kwasów, wynosi na ogół od 0,1 do 1 proc. składu mieszanki.


Podobał się artykuł? Podziel się!