O wynikach rozrodu prowadzonego przez nas stada mówią m.in. takie parametry, jak plenność fizjologiczna i plenność gospodarcza. Plenność fizjologiczna informuje o tym, ile prosiąt locha rodzi w ciągu jednego roku. Decydują o niej dwie najważniejsze składowe: liczba miotów, jakie w ciągu roku jest w stanie wydać locha, oraz ich liczebność. Wartości te zależą od niezliczonej liczby czynników, spośród których warto wymienić choćby genotyp lochy, właściwą organizację pracy w stadzie czy czynniki środowiskowe oddziałujące na maciory.

Tak naprawdę samo pojęcie plenności fizjologicznej mówi jednak niewiele o wynikach naszej pracy. Co najwyżej wskazuje na potencjał tkwiący w prowadzonej przez nas produkcji. Ważniejszym wskaźnikiem jest pojęcie plenności gospodarczej, które mówi o tym, ile prosiąt odsadzamy rocznie od jednej lochy. W największym skrócie można powiedzieć, że plenność gospodarcza równa jest plenności fizjologicznej pomniejszonej o liczbę upadków następujących podczas odchowu prosiąt.

Odsetek upadków na porodówce może wahać się w bardzo szerokich granicach i zależy od wielu czynników. Jedną z najważniejszych przyczyn upadków prosiąt ssących jest niedostateczna produkcja mleka przez maciory.

Postęp hodowlany, jaki nastąpił w ciągu ostatnich 20 lat, pozwolił na znaczące zwiększenie plenności loch. Dziś nie dziwią już nikogo mioty liczące 15-16, a często więcej sztuk. Niestety, poprawa plenności nie poszła w parze z poprawą mleczności. Stąd też coraz częściej w stadach pojawiają się problemy z wykarmieniem prosiąt. W tej sytuacji ratunkiem są preparaty mlekozastępcze.

SUBSTYTUT MLEKA

Pojęcie preparatu mlekozastępczego jeszcze nie tak dawno kojarzyło się ewidentnie z chowem bydła mlecznego. W tej gałęzi produkcji zwierzęcej cielęta są często odłączane od matek bezpośrednio po porodzie, a podstawowym pokarmem w pierwszych tygodniach życia jest dla nich właśnie preparat mlekozastępczy.

W przypadku trzody chlewnej przyczyny zastosowania tego rodzaju preparatu są nieco inne: zastosowanie preparatu pozwala bowiem wykarmić "nadliczbowe" prosięta, dla których nie wystarcza naturalnego mleka lochy. Preparaty mlekozastępcze dla prosiąt dopasowane są składem do potrzeb pokarmowych kilkudniowych prosiąt. Zawierają przede wszystkim różnego rodzaju pasze pochodzenia mlecznego (suszona serwatka, mleko w proszku), a także pasze pochodzenia roślinnego, takiego jak koncentrat białka sojowego czy tłuszcz roślinny. Nierzadko preparaty mlekozastępcze wzbogacone są również dodatkiem substancji regulujących pracę przewodu pokarmowego prosiąt (np. probiotyków).