Ziarna zbóż są głównym komponentem wchodzącym w skład mieszanek pełnoporcjowych dla świń. Wartość pokarmowa poszczególnych gatunków zbóż jest zróżnicowana, co pozwala na komponowanie składu mieszanki paszowej ze zbóż, które są najbardziej odpowiednie dla danej kategorii zwierząt. Zarówno ilość energii, jak też ilość i strawność składników pokarmowych zawartych w ziarnach zbóż decydują o przydatności poszczególnych zbóż w żywieniu świń.

Strawność składników zależna jest od zawartości włókna oraz zawartości w nim związków strukturalnych, określanych jako polisacharydy pochodzenia nieskrobiowego (NSP). Typowe składniki włókna surowego takie jak ligniny, celuloza, hemiceluloza oraz pektyny i oligosacharydy klasyfikowane są jako związki NSP. Wśród polisacharydów pochodzenia nieskrobiowego możemy wyróżnić 1-3 i 1-4 ß-glukany, pentozany (arabinoksylany), mannany, galaktany i ksyloglukany. Polisacharydy pochodzenia nieskrobiowego zaliczane są do substancji antyżywieniowych. Produkowane w organizmie świń enzymy trawienne nie mają zdolności rozkładu polisacharydów pochodzenia nieskrobiowego. U zwierząt monogastrycznych związki te zmniejszają dostęp dla enzymów trawiennych i wpływają na wzrost lepkości treści jelitowej, co powoduje obniżenie wydzielania produkowanych enzymów trawiennych oraz pogarsza wchłanianie składników pokarmowych.

Ziarno żyta

Żyto jest często uprawianym zbożem w takich krajach jak Polska, Rosja, Niemcy. Według danych z rocznika statystycznego w Polsce, w roku 2011 żyto stanowiło 10,3 proc. wszystkich zasiewów, co stanowiło powierzchnię około 1089 tys. ha, natomiast łączny zbiór ziarna żyta wyniósł 2,6 mln ton. Znaczna część żyta przeznaczana jest na paszę, dlatego warto przypomnieć zasady wykorzystania ziarna żyta w żywieniu świń, chociażby dlatego, że aktualnie jest atrakcyjne cenowo.

Wcześniejsze opinie o ziarnie żyta charakteryzowały to zboże, jako posiadające ograniczoną przydatność w żywieniu świń. Powodem była niższa przydatność paszowa spowodowana występowaniem w ziarnie czynników antyodżywczych, jakimi są polisacharydy pochodzenia nieskrobiowego w tym pentozany, betaglukany oraz kwasy uronowe (pektyny).