Na opłacalność produkcji prosiąt wpływa bardzo wiele czynników. Na niektóre z nich, takie jak cena, po jakiej sprzedajemy zwierzęta czy koszt środków produkcji, wpływ mamy niewielki, zależą one bowiem głównie od relacji rynkowych. W kwestii opłacalności produkcji wiele zależy jednak również od nas samych. Zarówno liczba produkowanych przez nas prosiąt, jak i ich kondycja bezpośrednio wpływają na nasze dochody. Oferując duże i wyrównane partie zdrowych zwierząt, łatwiej znaleźć nam stałych odbiorców. Jednocześnie pamiętać należy o tym, że w dzisiejszych czasach utrata każdego prosięcia może decydować o tym, czy nasza produkcja przyniesie zysk, czy też znajdziemy się "pod kreską".

O liczbie odchowanych prosiąt decyduje już sam moment krycia maciory i okres ciąży: termin zabiegu, jakość nasienia, kondycja lochy czy sposób jej żywienia decydują bowiem o tym, ile komórek jajowych zostanie zapłodnionych, ile zarodków przetrwa pierwsze tygodnie ciąży oraz ile płodów obumrze w okresie prenatalnym. Jednak urodzenie przez lochę dużego miotu nie jest jeszcze samo w sobie sukcesem. Obecnie hodowane genotypy wykazują wprawdzie wysoką plenność fizjologiczną, dzieje się to jednak kosztem masy urodzeniowej prosiąt. W przypadku dużych miotów młode często rodzą się słabe i drobne. Jednocześnie wielkość laktacji u lochy jest ograniczona i przy dużej liczbie urodzonych prosiąt często się zdarza, że nie dla wszystkich wystarcza pokarmu. Bez troskliwej opieki człowieka część prosiąt praktycznie z góry skazana jest na powolną śmierć. Chcąc na produkcji zarobić, nie możemy sobie na to pozwolić. Przypominamy zatem, na co przed, w trakcie i tuż po porodzie powinien zwrócić uwagę każdy rolnik zajmujący się produkcją prosiąt.

ZADBAJ O LOCHĘ PRZED PORODEM

Budowanie zadowalających wyników rozrodu zaczyna się już w momencie odsadzenia prosiąt. Wszystko, co następuje później ma bowiem wpływ zarówno na wielkość miotu, jak i kondycję zdrowotną prosiąt. Jednak to ostatnie tygodnie ciąży mają szczególne znaczenie w osiągnięciu zdrowych i silnych prosiąt. Jeżeli postępowanie z lochą przed porodem nie będzie właściwe, skutki tego stanu rzeczy dla prosiąt mogą być śmiertelne, a dla naszego portfela bardzo bolesne.