Tzw. inspektor ds. dobrostanu będzie w zakładzie odpowiedzialny za prawidłowe wprowadzenie do praktyki procedur technicznych, które w obrębie zakładu zostały ustalone, a które będą zgodne z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1099/2009.

Inspektor ds. dobrostanu będzie kluczową osobą w rzeźni, a jego działania będą niezależne i zawsze będą musiały być zgodne z prawem UE. Tacy pracownicy będą musieli mieć jednak odpowiednie kwalifikacje.

Inspektor będzie sprawdzał działania przedsiębiorców, zakładów mięsnych i operatorów linii ubojowych, czy ich działania są zgodne z wymogami dobrostanu. Inspektor działa w imieniu zakładu mięsnego, jest on również osobą łączącą zakład z odpowiednimi władzami, które w danym kraju są odpowiedzialne za przestrzeganie prawa w zakresie dobrostanu zwierząt.

Inspektor oprócz swojej funkcji kontrolującej w zakresie przestrzegania danych procedur, powinien być również osobą, która będzie potrafiła zaproponować zmiany w przypadku działań operacyjnych na linii uboju, dostrzeże potrzebne zmiany w zakładzie lub niezbędne inwestycje, które mogłyby poprawić dobrostan zwierząt podczas uboju.

Niektóre przepisy UE dotyczące rozplanowania pomieszczeń i budynków i sprzętu nie będą stosowane w najbliższym czasie ale zostaną wdrożone dopiero od 2019 r. Dlatego niezbędne przygotowania powinny być jak najszybciej wprowadzane, aby zakłady mięsne działały zgodnie z rozporządzeniem bez niepotrzebnych problemów. W tym zakresie inspektor powinien wykazywać się pomocą i skutecznym postępowaniem, aby dany zakład jak najszybciej i jak najlepiej przygotował się do pełnego wejścia w życie rozporządzenia 1099/2009. To oczywiście wymaga wiedzy specjalistycznej, a niekiedy modernizacji zakładów mięsnych.

Ubojnie będą odpowiedzialne za wprowadzenie standardowych procedur operacyjnych (SPO). Z kolei inspektor do spraw dobrostanu będzie musiał zapewnić, że takie procedury istnieją i są z powodzeniem wdrażane.

Dlatego też inspektor powinien mieć szczegółową wiedzę odnośnie przepisów unijnych, a także wiedzę z zakresu samego uboju, aby móc przedstawiać wytyczne personelowi, który pracuje na linii ubojowej w danym zakładzie.