W warunkach trudnej sytuacji ekonomicznej panującej na rynku trzody tym bardziej trzeba liczyć koszty i w pełni wykorzystywać materiały, surowce oraz zwierzęta, które tworzą produkcję w danym gospodarstwie. Dzisiaj nie ma miejsca na niepowodzenia i niepotrzebne straty, jakie niosą ze sobą błędy popełniane w codziennym zarządzaniu chlewnią. W przypadku prowadzenia sekcji rozrodu ważnym elementem jest zadbanie o loszki remontowe, które wchodzą do stada. Ich udział w każdej grupie produkcyjnej powinien wynosić ok. 20 proc., przy założeniu, że maciory są średnio użytkowane przez 7-8 miotów. Procent loch pierwiastek w grupie będzie tym wyższy, im szybciej brakujemy lochy ze stada. Dlatego warto pamiętać, aby w pełni wykorzystywać możliwości produkcyjne loch. Jeżeli będą one w dobrej kondycji masy ciała i zdrowotnej, to możemy liczyć na ich dłuższe i efektywne użytkowanie. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ w zależności od cen na rynku świń i wyników produkcyjnych stada koszt zakupu loszki i jej utrzymania może się zwrócić po 3., a czasami dopiero po 5. porodzie. Ceny loszek hodowlanych w zależności od statusu zdrowotnego i wybranej genetyki są zróżnicowane, ale nie niskie.

Cena zakupu loszek od krajowych hodowców zaczyna się od ok. 600 zł i przechodzi do wyższych, nawet do 1 300 zł za loszkę o masie ciała 90-100 kg, przy ofercie zachodnich firm. To znacznie więcej niż wartość tucznika, a mimo to niektórzy producenci świń zakupione loszki nadal traktują jak tuczniki. W dalszym użytkowaniu przekłada się to - nawet mimo najlepszego potencjału genetycznego - na ich przeciętne wyniki użytkowości rozpłodowej.

DBAMY OD SAMEGO POCZĄTKU

Zakup loszek i właściwe wprowadzenie do stada pozornie wydają się bardzo proste, jednak ciągle w części gospodarstw są popełniane pewne błędy, które narażają na ryzyko nie tylko dopiero co zakupione loszki, lecz także całą resztę utrzymywanych w gospodarstwie świń. Dlatego aby zminimalizować ryzyko szerzenia się chorób wśród zwierząt i jednocześnie ponoszenia niepotrzebnych strat, już od samego początku dbajmy o zachowanie żelaznych zasad kwarantanny i aklimatyzacji zwierząt przybyłych do gospodarstwa.