W ostatnich latach wraz ze wzrostem mięsności świń i ich wyników reprodukcyjnych, długość użytkowania loch znacznie spadła. Jak podkreślała podczas VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Toruniu, Magdalena Sobczyńska  z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. – Tak naprawdę definicje długowieczności są różne i nieznany jest związek między tą cechą, a cechami użytkowości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej.  Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić badania, których celem była ocena różnych definicji długowieczności loch pod kątem zależności między nimi, a różnymi cechami użytkowości świń.

W badaniach sprawdzano wpływ na długowieczność loch następujących cech: wiek pierwszego oprosiena w dniach, liczbę prosiąt żywo urodzonych w pierwszy miocie, liczba prosiąt padłych w pierwszym miocie, liczba sutków, przyrosty dzienne (g) standaryzowane na 180 dni, średnia grubość słoniny oraz wysokość oka polędwicy (w mm, standaryzowana na110 kg masy ciała).

Przeanalizowano  dane użytkowości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej ponad 28 tys. loch rasy pbz ze 170 stad i ponad 20 tys. loch rasy wbp ze 108 stad. Informacje pochodziły z ksiąg hodowlanych i obejmowały okres od 1995 r. do 2011 r.

W badanym okresie potwierdzono, że długość użytkowania loch wraz z biegiem lat stawała się coraz krótsza. Ryzyko wybrakowania loch oproszonych pierwszy raz w okresie 2007-2011 było dwa razy większe niż loch oproszonych w latach 1995-1998.

Wysokie przyrosty dzienne (g) standaryzowane na 180 dni były istotnym czynnikiem ryzyka  do wcześniejszego wybrakowania dla loch wbp, lecz ten problem nie dotyczył loch rasy pbz.

Grubość słoniny była w większości nieistotna dla wyników reprodukcyjnych u loch pbz, jednak wysoko istotna dla loch wbp.

Duża liczba prosiąt żywo urodzonych w pierwszym miocie zmniejszała ryzyko wybrakowania i zwiększała produkcyjność loch pbz i wbp, przy czym największy wpływ miała na tę cechę – liczba odsadzonych prosiąt na jeden dzień w przypadku loch pbz, gdzie długowiecznośc była definiowana jako okres od urodzenia do wybrakowania, a dla rasy wbp od urodzenia do ostatniego oprosienia.

Liczba sutków była nieistotna dla wszystkich definicji długowieczności u obu ras. Wpływ badanych czynników na długowieczność i produkcyjność loch jest większy u loch wbp, niż pbz. Podobał się artykuł? Podziel się!