Zespół rozrodczo-oddechowy świń po raz pierwszy opisano w późnych latach 80. w Ameryce Północnej (1987/1988 North Carolina, Iowa i Minnesota, 1989/1990 Indiana). W zimie 1990/1991 podobne objawy chorobowe odnotowano w Niemczech oraz Holandii. Badania laboratoryjne dowiodły, że za powstawanie wcześniej nienotowanej choroby odpowiada czynnik wirusowy. Pierwszy wyizolowany w Europie wirus PRRSV nazwano od holenderskiego miasta, gdzie go wyizolowano - Leleystad (LV Lelystad Virus). W 1992 r. w Ameryce Północnej również wyizolowano wirus PRRSV odpowiedzialny za infekcje dające podobne do europejskich objawy chorobowe i nazwano go ATTC VR-2332 (American Type Culture Collection VR-2332).

Zanim w 1992 r. w St. Paul w USA ustalono nazwę jednostki chorobowej jako PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) i nazwę wirusa ją wywołującego - PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus), używano m.in. takich nazw, jak: pig plague’89 - świńska plaga’89, Blue-Ear Disease - choroba niebieskiego ucha, Mystery Swine Disease - tajemnicza choroba świń, Swine Reproductive and Respiratory Syndrome (SRRS) - syndrom rozrodczo-oddechowy świń, Swine Infertility and Respiratory Syndrome (SIRS) - syndrom bezpłodności i oddechowy świń, Porcine Epidemic Abortion and Respiratory Syndrome (PEARS) - syndrom epidemicznych poronień i oddechowy świń itp.

Wyizolowanie wirusa na dwóch kontynentach (Ameryka Północna i Europa) rozpoczęło dalsze intensywne prace nad czynnikiem etiologicznym PRRS. Badania porównawcze wirusów na obu kontynentach ujawniły duże różnice genetyczne pomiędzy nimi. Udowodniono, że wirusy europejski i amerykański dzieli tylko 60 proc. wspólnych nukleotydów. Na tej podstawie wyróżniono dwa podstawowe typy wirusa: wirus typu 1, czyli wirus europejski PRRSV EU-PRRS 1, oraz wirus typu 2, czyli wirus amerykański PRRSV US-PRRS 2.

Wirus PRRSV jest wirusem RNA, ma lipidową otoczkę i należy do rodziny Arteriviridae. Do tej samej rodziny wirusów należą Equine Arteritis Virus (EAV) u koni, Lactate Dehydrogenase Elevation Virus (LDV) u myszy, Simian Hemorrhagic Fever Virus (SHFV) u małp. Obecność otoczki lipidowej powoduje, że wirus PRRSV jest wrażliwy na działanie wysokiej temperatury, detergentów oraz pH poniżej lub powyżej zakresu 6,6-7,5.