Spośród wszystkich zbóż, ziarno kukurydzy cechuje się najwyższą wartością energetyczną. Wynika to z dużego udziału skrobi, oraz bardzo wysokiej, jak na zboża zawartości tłuszczu. Jego udział, może stanowić do 5% masy nasion. Tłuszcz kukurydziany, charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą, wynikającą ze znacznej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zaletą kukurydzy, jest także niska koncentracja włókna, wysoka strawność, oraz śladowe ilości związków antyżywieniowych. Sprawia to, że w teorii, kukurydza może być dodawana do mieszanek paszowych, w zasadzie bez ograniczeń. Słabą stroną nasion kukurydzy, jako materiału paszowego jest mała zawartość białka, oraz jego niska wartość biologiczna. Zeina i glutelina, stanowiące większość białek kukurydzy, są ubogie szczególnie w lizynę i tryptofan.

Kukurydza, jest szczególnie dobrą paszą, dla prosiąt i warchlaków. Zwierzęta te, cechują się wysokim zapotrzebowaniem energetycznym, a ilość pobieranych przez nie pasz, jest niewielka. Dlatego, tak ważna jest wysoka koncentracja energii w dawce. Przy wczesnym odsadzaniu prosiąt, kukurydza powinna stanowić podstawowy składnik mieszanki paszowej.

W późniejszych okresach tuczu, stosowanie kukurydzy, nie jest już tak istotne. U tuczników, nadmiar energii w mieszance, wynikający z obecności kukurydzy, może być przyczyną zmniejszenia pobrania paszy. Kukurydza, wpływa także negatywnie, na jakość słoniny. Tłuszcz kukurydziany, cechuje się dużym udziałem nienasyconych kwasów tłuszczowych. W słoninie świń karmionych nadmiernymi ilościami kukurydzy, występują duże ilości kwasu linolowego i oleinowego, przez co tłuszcz przybiera żółtawy kolor i staje się „lejący”. W żywieniu tuczników, udział kukurydzy w paszy, nie powinien przekraczać 30%.

Podstawową barierą, ograniczającą wykorzystanie kukurydzy w żywieniu świń, jest jej wysoka cena. W żywieniu tuczników, czy zwierząt rozpłodowych, lepszym rozwiązaniem, jest zastosowanie tańszych zbóż, takich jak pszenżyto, jęczmień, czy mieszanki zbożowe. Nie do przecenienia pozostaje natomiast znaczenie kukurydzy w żywieniu młodych zwierząt. Należy jednak pamiętać o prawidłowym zbilansowaniu składu białka. Szczególnie ważne jest, uzupełnienie, deficytowych w kukurydzy aminokwasów – lizyny i tryptofanu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!