Po co? Żeby więcej zarobić na produkcji tuczników, albo mniej stracić z powodu niskich temperatur w pomieszczeniach, w których przebywają.

38,5 - 40,0°C to fizjologiczna, wewnętrzna ciepłota ciała świń. Świnie, podobnie jak człowiek, odczuwają zimno i ciepło. Szczególnie współcześnie utrzymywane odmiany tych zwierząt, pozbawione do granic fizjologii tkanki tłuszczowej i owłosienia, jakie natura pozostawiła tylko wybrańcom.

Jak byśmy się czuli w wilgotnych, zimnych pomieszczeniach, o temperaturze 10-16°C? A takie warunki dość często spotyka się na fermach. I to na golasa? Proszę o wyobraźnię i testy praktyczne! Poniżej znajduje się kilka dodatkowych uwag, które może zachęcą do zadbania o prawidłowe warunki termiczne pomieszczeń dla świń.

Wiadomo, że największe wymagania termiczne maja prosięta, szczególnie w ciągu kilku dni po urodzeniu. Podobna sytuacja ma miejsce u noworodków człowieka. Aby prawidłowo się rozwijały, intensywnie rosły, nie chorowały, zwykle potrzebują temperatury otoczenia około 32°C. W niektórych wypadkach powinna być nawet wyższa. Może wydawać się, że to bardzo dużo. Ustalono jednak, że częstą przyczyną rozmaitych zachorowań małych prosiąt jest zbyt niska temperatura środowiska, w którym przebywają.

W miarę wzrostu i rozwoju zwierząt, temperaturę otoczenia należy stopniowo obniżać, osiągając w wieku 4 tygodni około 20°C. Na czas kilku dni po odsadzeniu od matek można, a właściwie trzeba warchlakom zafundować większy komfort termiczny. Uzyskujemy to poprzez podwyższenie temperatury pomieszczeń do 24-28°C i stopniowe jej obniżenie, dochodząc w tuczu do 16-20°C. W naszym klimacie osiągnięcie takich parametrów wymaga częstego ogrzewania pomieszczeń. Tym bardziej, że nie możemy pozbawić świń dostępu do świeżego powietrza, musimy wentylować pomieszczenia fermy.

W celu oceny warunków termicznych, możemy wspomagać nasze zmysły termometrem. Jednak codzienna, uważna obserwacja nie zastąpi żadnych urządzeń i komputerów. Zachowanie świń w każdym wieku ilustruje komfort warunków bytowania, również ten termiczny. Skupianie, gromadzenie się świń, niechętne wstawanie z ogrzanych ciałem miejsc, czasami nerwowość mogą obrazować uczucia zimna.
Do jakich poważniejszych kłopotów doprowadza zimno? Jakich, strat możemy oczekiwać w wyniku niespełnienia wymogów komfortu termicznego świń?