Minister Maciej Grabowski zapewnił: - Zintensyfikujemy i przyspieszymy odstrzał dzików. W tym celu zostanie wprowadzony odstrzał zastępczy w tych obwodach, w których roczne plany nie są realizowane i nie zapewniają zmniejszenia liczby dzików.

Z kolei Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało się do zakupu chłodni do przetrzymywania dzików na czas prowadzenia badań nad wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w strefach ochronnej i z ograniczeniami.

Ponadto zostaną zmienione przepisy rozporządzeń, które mają usprawnić działania kół łowieckich oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Zmiany będą dotyczyć:

uproszczenia rocznych planów łowieckich, w których pozostanie tylko ogólna liczba występujących dzików bez podziału na płeć oraz wiek (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych);

możliwości wykonywania polowań na lochy przez cały rok (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne);

dopuszczenia organizowania polowań zbiorowych z ambon, bez użycia psów, z wykorzystaniem cichego pędzenia (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń);

objęcia obowiązkowym badaniem na występowanie ASF tylko tych tusz odstrzelonych dzików, które zostaną wprowadzone na rynek poza strefami ochronną i z ograniczeniami od 2015 roku (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń);

rozszerzenia możliwości dopłat do przechowywania tusz dzików aby uzyskać badania nad ASF w strefie ochronnej (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii).

Dodatkowo aby nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa ASF w całej Polsce zostanie przygotowany nowy projekt ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z propozycją wprowadzenia w strefie objętej ograniczeniami programu bioasekuracji.
Plan działań związanych z redukcją populacji dzików w województwie podlaskim w związku z występowaniem wirusa ASF został ustalony na spotkaniu ministra środowiska Macieja Grabowskiego, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusza Nalewajka, a także m.in. Adama Wasiaka, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Krzysztofa Jażdżewskiego, Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, Macieja Żywno, wojewody podlaskiego, Lecha Blocha, Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz przedstawiciela Starosty Białostockiego.