Minister Maciej Grabowski zapewnił: - Zintensyfikujemy i przyspieszymy odstrzał dzików. W tym celu zostanie wprowadzony odstrzał zastępczy w tych obwodach, w których roczne plany nie są realizowane i nie zapewniają zmniejszenia liczby dzików.

Z kolei Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało się do zakupu chłodni do przetrzymywania dzików na czas prowadzenia badań nad wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w strefach ochronnej i z ograniczeniami.

Ponadto zostaną zmienione przepisy rozporządzeń, które mają usprawnić działania kół łowieckich oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Zmiany będą dotyczyć:

uproszczenia rocznych planów łowieckich, w których pozostanie tylko ogólna liczba występujących dzików bez podziału na płeć oraz wiek (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych);

możliwości wykonywania polowań na lochy przez cały rok (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne);

dopuszczenia organizowania polowań zbiorowych z ambon, bez użycia psów, z wykorzystaniem cichego pędzenia (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń);

objęcia obowiązkowym badaniem na występowanie ASF tylko tych tusz odstrzelonych dzików, które zostaną wprowadzone na rynek poza strefami ochronną i z ograniczeniami od 2015 roku (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń);

rozszerzenia możliwości dopłat do przechowywania tusz dzików aby uzyskać badania nad ASF w strefie ochronnej (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii).

Dodatkowo aby nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa ASF w całej Polsce zostanie przygotowany nowy projekt ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z propozycją wprowadzenia w strefie objętej ograniczeniami programu bioasekuracji.
Plan działań związanych z redukcją populacji dzików w województwie podlaskim w związku z występowaniem wirusa ASF został ustalony na spotkaniu ministra środowiska Macieja Grabowskiego, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusza Nalewajka, a także m.in. Adama Wasiaka, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Krzysztofa Jażdżewskiego, Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, Macieja Żywno, wojewody podlaskiego, Lecha Blocha, Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego oraz przedstawiciela Starosty Białostockiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!