Zmniejszenie populacji dzików w szczególności na terenie województwa podlaskiego, gdzie istnieje spore ryzyko szerzenia się wirusa afrykańskiego pomoru świń, to temat bardzo ważny i trudny. Wymaga wspólnych działań Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa.

Podlaska Izba Rolnicza już od lutego br. mówiła o zmniejszeniu populacji dzika. Temat ten był przedmiotem kilku wystąpień i spotkań z przedstawicielami Rządu. I tak:

01 wrzesień 2013r. PIR wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o podjęcie interwencji na tematu obostrzeń wynikających z zagrożeń wirusem ASF. Zapisy rozp. Głównego Lekarza Weterynarii i wydanych w sierpniu 2013r. rozporządzeń wojewodów Polski Wschodniej w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpienia ASF nakazywały dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami wyłącznie do położonych na danym obszarze punktów skupu dziczyzny albo do innych zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, w których mogą być przechowywane tusze i skóry dzików. Jednakże punkty skupu były niechętne do przyjmowania odstrzelonych dzików. W woj. podlaskim tylko jeden punkt skupu przyjmował upolowane dziki. Powodem był wymóg posiadania oddzielnych komór chłodniczych do przechowywania tusz dzików, aż do chwili otrzymania wyników badań w kierunku ASF. Taki stan rzeczy spowodował, że myśliwi nie dokonywali planowanych odstrzałów dzików, a to zapewne przełoży się na większą ilość szkód łowieckich oraz roszczeń rolników o odszkodowania od kół łowieckich.

14 października 2013r. PIR zwróciła się z prośbą do Wojewody Podlaskiego o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie hodowli świń w związku z realnym zagrożeniem ASF oraz o podjęcie szybkich działań i natychmiastowe wsparcie finansowe dla kół łowieckich na tworzenie punktów skupu i przechowywania oraz na utylizację patrochów. Refundacja pozwoli myśliwym zwiększyć odstrzały, a pozyskiwana dziczyzna będzie bardziej opłacalna.

18 lutego 2014r. w Suchowoli PIR zorganizowała spotkanie z Podsekretarzem Stanu Januszem Zaleskim - głównym konserwatorem przyrody w Ministerstwie Środowiska oraz Wicewojewodą Wojciechem Dzierzgowskim, na którym dyskutowano min. na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świń.