Masa ciała prosiąt w dniu urodzenia jest podstawowym czynnikiem determinującym wyniki odchowu do odsadzenia, a także późniejszą użytkowość tuczną, rzeźną oraz przydatność rozpłodową. Na podstawie badań stwierdzono, że w okresie odchowu prosięta o wysokiej masie ciała charakteryzują się istotnie wyższą masą przy odsadzeniu oraz wyższymi przyrostami dziennymi do odsadzenia (tab. 1.). Wykazano także, że tuczniki posiadające niską masę ciała w dniu urodzenia odznaczają się istotnie wyższym (o średnio 12 dni) wiekiem w dniu uboju, niższymi przyrostami dziennie, wyższym zużyciem paszy oraz większym otłuszczeniem i mniejszym umięśnieniem. Udowodniono również, że loszki, których masa przy urodzeniu była niska, charakteryzują się niższą masą jajników i mniejszą długością kanału pochwy, co świadczy o ich mniejszej przydatności do rozrodu.

 

Masa prosiąt w dniu urodzenia zależna jest od wieku lochy, liczby prosiąt urodzonych w miocie, stanu odżywienia samicy w okresie ciąży. Z reguły najwyższą masą ciała przy urodzeniu odznaczają się prosięta pochodzące z drugich miotów. Są one o około 13 proc. cięższe w porównaniu do prosiąt pochodzących od loch pierwiastek. Prosięta pochodzące z miotów trzecich i czwartych są również cięższe (o około 8 proc.), aniżeli prosiętach z pierwszych miotów (tab. 2.).

 

Czynnikiem ograniczającym wzrost płodów może być wysoka liczba embrionów w macicy, co powoduje, że przy tej samej ilości krwi przepływającej przez macicę, podaż składników odżywczych przypadających na jeden płód jest niższa. Zjawisko takie opisywane jest jako wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu, które występuje u świń w sytuacji zastosowania w okresie ciąży diety wysokobiałkowej, a także w sytuacji znacznego deficytu składników białkowych. W obu przypadkach wzrasta ryzyko zahamowania wzrostu płodów, a tym samym zmniejszenia się masy urodzeniowej prosiąt.

W okresie ciąży trwającej średnio 115 dni wzrost masy płodów do 45. dnia jest stosunkowo niewielki, gdyż średnia masa płodu w tym okresie wynosi około 21 g. W 70. dniu ciąży, przeciętna masa płodów wynosi już 330 g, a przyrost masy płodów aż do końca ciąży jest bardzo intensywny (rys. 1.).