Już po raz szósty naukowcy związani z produkcją i hodowlą trzody chlewnej spotkali się w Toruniu na Międzynarodowym Sympozjum naukowym. Tematem przewodnim trzydniowego spotkania było „Zastosowanie badań naukowych w doskonaleniu produkcji trzody chlewnej".

Głównym organizatorem spotkania był prof. Wojciech Kapelański z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy.

Podczas dwóch dni obrad poruszano wiele tematów związanych z hodowlą, opłacalnością produkcji trzody chlewnej, z działaniami zootechnicznymi podnoszącymi efektywność produkcji świń, a także z efektem końcowym produkcji, czyli z jakością mięsa wieprzowego.

Prof. Giuseppe Maiorano z Włoch zwrócił uwagę na główne czynniki wpływające na jakość mięsa, a także na pomiary stosowane w celu prawidłowego określenia jakości wieprzowiny, które wpływają na końcową wartość mięsa. Podkreślił również, że - trend spożywania przez konsumentów coraz większej ilości wysokiej jakości produktów mięsnych, a także mięsa pochodzącego z etycznej produkcji nadal będzie się umacniał wśród konsumentów z całego świata.

Z kolei zespół naukowców ze słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze przedstawił aktualny stan hodowli trzody chlewnej na Słowacji.

Niestety, podobnie jak i w Polsce tam również spada pogłowie trzody chlewnej. Taka tendencja utrzymuje się już od 12 lat. Dodatkowo niepokojące zjawisko, które temu towarzyszy to zmniejszające się spożycie wieprzowiny. Taka sytuacja trwa od 2005 r., kiedy to średnie spożycie wieprzowiny wynosiło 32,9 kg/osobę/rok. Słowackie prognozy na ten rok przewidują średni poziom spożycia wieprzowiny przez słowackich konsumentów jedynie na poziomie 28,3 kg/osobę/rok.

Podczas konferencji nie zabrakło również tematów łączących w ścisły sposób naukę z praktyką chowu i hodowli świn. Prof. Martin Wagner z Niemiec przedstawił nowe aspekty zastosowania biotechnologii w rozrodzie loch. Głównm celem badań było uzyskanie jak najlepszych wyników użytkowości rozrodczej w okresie letnim, gdy często dochodzi do wystąpienia sytuacji dużego stresu dla organizmu lochy, wywołanego wysokimi temperaturami otoczenia. - Mając na uwadze ten cel badano stymulację cyklu przy użyciu eCG u loch w różnym wiekupo odsadzeniu - mówił prof. Wagner.

W doświadczeniu udało się wykazać, że u loch wydających więcej niż 5 miotów stymulacje cyklu są niezbędne, aby zachować ogólnie wysoką użytkowość rozpłodową.

Oprócz wielu badań prezentowanych prze polskich i zagranicznych naukowców, podczas sympozjum mieli swój czas doktoranci i studenci uczelni rolniczych. Tym razem po raz trzeci prezentowali swoje prace naukowe, nad którymi aktualnie pracują, prowadzili ożywione dyskusje a także wymieniali się doświadczeniami. Tematem przewodnim trzeciego spotkania młodych naukowców były „Innowacyjne badania z zakresu hodowli jak i produkcji zwierzęcej".

Szczegółowa relacja z doniesień naukowych prezentowanych podczas VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego, które odbyło się w dniach 20-22.09.2012 r. wkrótce na portalu farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!