Stosowanie żyta w żywieniu świń, wciąż ma w naszym kraju więcej przeciwników niż zwolenników. Wynika to z wielu mitów, jakie narosły przez lata na ten temat. Warto jednak wiedzieć, że żyto jest zbożem najlepiej plonującym na słabych glebach, a demonizowana od dawna obecność związków antyżywieniowych nie jest w przypadku nowoczesnych odmian żyta hybrydowego na tyle wysoka, by szkodzić zwierzętom. Stąd też coraz częściej namawia się producentów świń do żywienia zwierząt żytem. Wskazują na to również zalecenia żywieniowe, które dopuszczają nawet 50 proc. żyta w paszach dla starszych tuczników.

Żyto ma jeszcze jedną zaletę, o której nie mówi się tak często jak o pozostałych: wysoką odporność na porażenie mikotoksynami. Dotyczy to przede wszystkim toksyn fuzaryjnych (deoksyniwalenon, niwalenon, toksyna T-2, zearalenon) oraz sporyszu, na który nowoczesne odmiany żyta hybrydowego są niemal całkowicie odporne. Jak wskazują badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w porównaniu ze średnią dla wszystkich gatunków zbóż, żyto charakteryzuje się aż dziesięciokrotnie mniejszą zawartością deoksyniwalenonu, oraz trzykrotnie mniejszym poziomem niwalenonu, toksyny T-2 oraz zearalenonu. Jedynie w przypadku toksyn produkowanych przez pleśnie z rodzaju Aspergillus (ochratoksyny), ich średnia zawartość jest nieco wyższa niż w innych zbożach.

Mikotoksyny są metabolitami wtórnymi grzybów pleśniowych, bytujących na powierzchni roślin. Wbrew obiegowej opinii, ziarno zbóż skażeniu tymi toksynami może ulec nie tylko w wyniku niewłaściwego przechowywania, często do zanieczyszczenia dochodzi już na polu, wskutek niekorzystnych warunków pogodowych, panujących w okresie wegetacji i zbiorów. Na zawartość miktoksyn w zbożach wpływają też czynniki agrotechniczne takie jak niewłaściwe zmianowanie upraw czy brak ochrony fungicydowej. U trzody chlewnej zatrucie mikotoksynami może skutkować między innymi uszkodzeniem nerek i wątroby, dolegliwościami ze strony układu nerwowego, zaburzeniami rozrodu, a nawet śmiercią zwierząt.  

 

Podobał się artykuł? Podziel się!