Uzyskanie wysokiej liczby zdrowych prosiąt od lochy w ciągu roku zawsze było największym wyzwaniem hodowców świń. Jednak w czasach, gdy opłacalność produkcji żywca wieprzowego stale spada, utrzymanie zadowalających wyników rozrodu nabiera szczególnego znaczenia. W obecnych warunkach każde utracone prosię drastycznie wpływa na opłacalność produkcji. Priorytetem jest więc uzyskanie licznych miotów o dobrej kondycji zdrowotnej. Podstawowym czynnikiem, który wpływa na tempo wzrostu, odporność prosiąt, a także na liczebność uzyskiwanych miotów, jest właściwie prowadzone żywienie loch. Spośród wszystkich grup produkcyjnych trzody to właśnie żywienie stada podstawowego uznać należy za najtrudniejsze. Bierze się to przede wszystkim ze zmiennego stanu fizjologicznego samic, a co za tym idzie - odmiennych potrzeb pokarmowych osobników w różnych fazach cyklu. Inne potrzeby wykazują lochy karmiące, inne lochy prośne, a jeszcze inne zwierzęta oczekujące na inseminację. O ile jednak hodowcy na ogół zdają sobie sprawę, jak ważną rolę pełni prawidłowe żywienie loch karmiących, to zapominają niekiedy, że na wyniki odchowu i długość wykorzystywania rozpłodowego loch wpływa również to, co lochy będą otrzymywały przed pokryciem oraz w fazie ciąży niskiej. Bez uwzględnienia bieżących potrzeb macior, trudno jest bowiem uzyskać zadowalające wyniki rozrodu. W niniejszej publikacji postaramy się opisać najważniejsze zasady żywienia loch luźnych i niskoprośnych, a także konsekwencje błędów popełnianych w zakresie żywienia tej grupy trzody.

FLUSHING TO WIĘKSZE MIOTY

Obecnie najczęściej spotyka się odsadzanie prosiąt od lochy w terminie ok. 4 tygodni po porodzie. Stosunkowo krótki okres przebywania młodych wraz z matką sprawia, że jej organizm na ogół znajduje się w dość dobrej kondycji. Mimo to, w wyniku laktacji zużyta zostaje część rezerw metabolicznych zgromadzonych w czasie poprzedniej ciąży. Deficyt składników odżywczych, jaki wówczas niekiedy występuje, może odbić się na liczbie komórek jajowych gotowych do zapłodnienia w czasie rui.