Szczególnie ważne jest żywienie w początkowej fazie ciąży do 30 dnia po pokryciu. To wtedy, rozgrywa się to ile zarodków się zagnieździ, czy miot będzie liczny oraz wyrównany wagowo. W tym okresie wystarczające jest skarmianie mieszanki dla loch prośnych w ilości 2,5 kg (11,5 MJ EM). Następny etap ciąży to około 4 tygodnie od zapłodnienia.

W okresie niskiej ciąży czyli do 90 dnia ilość zadawanej paszy nie powinna się zbytnio różnić w porównaniu do ilości paszy zjadanej przez lochę na początku ciąży.

Jest to czas, gdy loszki pobierają więcej energii niż jest im potrzebne, prowadzi to do otłuszczenia i niekorzystnie wpływa na poziom laktacji. Potrzeby rozwijających się płodów są niewielkie, locha w tym czasie gromadzi rezerwy tłuszczu, które wykorzysta później na produkcję mleka w trakcie laktacji.

Okres ciąży od 30 do 90 dnia to dobry moment na poprawę kondycji tych loch, które nadmiernie wychudły w poprzednim cyklu reprodukcyjnym. W tym czasie zmniejsza się ryzyko poronienia. Dlatego możemy zwiększyć dawkę pokarmową do poziomu 3 kg (dla dawki 11,5 MJ EM). Zapewni to odbudowę rezerw energetycznych organizmu i zatrzyma dalsze pogorszenie kondycji, które czasami może prowadzić do przedwczesnego wybrakowania maciory ze stada.

Końcowy etap wysokiej ciąży charakteryzuje się znacznym zwiększeniem potrzeb żywieniowych, które wynikają z intensywnego wzrostu płodów. Rośnie nie tylko zapotrzebowanie na energię i białko ale też witaminy i składniki mineralne. Na około 7 dni przed planowanym porodem, lochy zostają przeprowadzone na porodówkę i umieszczone w kojcach porodowych. Intensywne żywienie kończymy tuż przed porodem. Dwa dni przed wyproszenie zaleca się zmniejszyć dzienną dawkę paszy do poziomu 2 kg, dzień przed oproszeniem podać jeszcze mniej czyli jakieś 1,5 kg. W dniu porodu wsypujemy do koryta minimalną ilość 0,5 kg.

W przypadku loch w okresie okołoporodowym konieczna jest dokładna kontrola samic, czy nie mają problemów z zaparciami. Przyczynia się do tego przede wszystkim zmiana paszy na lochę karmiącą w ostatniej fazie ciąży, ma więcej energii i białka, za to poziom włókna jest niższy, co prowadzi do spowolnienia pasażu treści pokarmowej przez jelita.