Prosięta zwykle odsadzane po ukończeniu 4. tygodnia życia charakteryzują się wciąż niedojrzałym układem trawiennym oraz brakiem stabilizacji flory bakteryjnej w obrębie układu jelitowego. Jednocześnie system immunologiczny 4-tygodniowych prosiąt jest znacznie osłabiony. W okresie 3-4. tygodnia życia bierna odporność (przekazana od matki) prosiąt jest coraz słabsza, o czym świadczy znacznie niższy poziom przeciwciał we krwi. Jednocześnie własny układ immunologiczny jest jeszcze ciągle zbyt słabo rozwinięty, by produkować dostateczną ilość przeciwciał (rysunek 1.).

Decyzja o odłączeniu prosiąt od lochy powinna być zależna nie tylko od masy ciała prosiąt, ale także warunków środowiskowych, w jakich będą przebywać prosięta oraz jakości paszy podawanej szczególnie przez pierwsze dwa tygodnie po odsadzeniu. Duże znaczenie ma także stan zdrowotny prosiąt, będący konsekwencją występowania określonych jednostek chorobowych w stadzie. Przyjęte są zasady, że prosięta po odsadzeniu powinny być przeniesione do czystej, uprzednio zdezynfekowanej odchowalni, w której zachowane są korzystne warunki termiczne. Presja drobnoustrojów jest mniejsza wtedy, gdy cała stawka odsadzanych prosiąt jest zbliżona wiekowo, a jednocześnie wszystkie prosięta posiadają jednakowy status immunologiczny.

Optymalna jest sytuacja, w której prosięta w dniu odsadzenia osiągają średnią masę ciała 7,5-8,0 kg. Jednocześnie liczba prosiąt o masie poniżej 6 kg powinna być jak najniższa (praktycznie nie powinna przekraczać 10 proc. z całej grupy odsadzanych prosiąt). Prosięta o niskiej masie ciała przy odsadzeniu odznaczają się problemami w adaptacji do pobierania paszy stałej i charakteryzują się mniejszymi przyrostami dziennymi. Zdrowy organizm prosiąt utrzymuje równowagę pomiędzy mikroflorą układu pokarmowego a składnikami treści pokarmowej. Dzięki temu zachowana jest tolerancja wobec naturalnej flory, a jednocześnie występuje stan pełnej gotowości w odniesieniu do potencjalnych patogenów.

Podawana odsadzonym prosiętom pasza musi się charakteryzować wysoką wartością odżywczą, być chętnie pobierana przez zwierzęta i nie może stanowić ryzyka dla układu pokarmowego.

ENERGIA DLA PROSIĄT