Celem rolnictwa ekologicznego jest podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska, zachowanie bioróżnorodności i zapewnienie utrzymywanym zwierzętom wysokiego poziomu dobrostanu. Stąd też, gospodarowanie w systemie ekologicznym różni się znacząco od rolnictwa intensywnego czy zrównoważonego. Zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej, wiele rozwiązań dostępnych dla producentów konwencjonalnych, jest bowiem w przypadku gospodarstw ekologicznych zabronionych.

Wymagania pokarmowe prosiąt utrzymywanych w systemie ekologicznym są takie same jak w przypadku chowu konwencjonalnego, i zadaniem producenta jest skomponowanie takiego modelu żywienia, które te wymagania pokryje. Ograniczenia wynikające z przyjętego systemu chowu, sprawiają jednak że żywienie i odchów prosiąt, jest w gospodarstwie ekologicznym zajęciem trudnym i wymagającym od producentów dużych nakładów pracy. Zasady rolnictwa ekologicznego nie dopuszczają bowiem zastosowania w żywieniu zwierząt wielu komponentów, które często są podstawą pasz w gospodarstwach konwencjonalnych. Szczególnym problemem jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu białka w paszy. W produkcji ekologicznej nie można bowiem stosować pasz otrzymywanych w wyniku ekstrakcji chemicznej, oraz surowców pochodzących z roślin modyfikowanych genetycznie. Wyklucza to więc wykorzystanie poekstrakcyjnej śruty sojowej, arachidowej czy rzepakowej. Pasza dla prosiąt żywionych ekologicznie powinna natomiast opierać się na dużych ilościach mleka i serwatki w proszku (max 30 proc), może również zawierać minimalne ilości nasion grochu (<5 proc).

Jako źródło energii w ekologicznym żywieniu trzody chlewnej wykorzystać należy ziarna zbóż pochodzących z upraw ekologicznych. Możliwe jest wykorzystanie ziarna z gospodarstw przechodzących na ekologiczny system uprawy, przy czym jest ono ograniczone do 60 proc. dziennej dawki w przypadku surowców pochodzących z własnego gospodarstwa i 30 proc. w przypadku surowców zakupionych. W żywieniu prosiąt najlepiej sprawdzają się takie zboża jak pszenica, kukurydza oraz w mniejszym stopniu jęczmień.

Zasady rolnictwa ekologicznego zakładają zapewnienie zwierzętom dostępu do pasz objętościowych, jeżeli zatem prosięta nie przebywają wraz z lochą na pastwisku, należy im dostarczyć niewielkie ilości dobrej jakości zielonki.