Działania przewidziane są na cztery lata a budżet projektu wynosi 2 mln funtów. Zajmuje się nim konsorcjum złożonego z 19 organizacji z całej Europy i kierowanego przez Brytyjską Radę Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa (AHDB).

Konsorcjum reprezentuje 13 państw członkowskich, które łącznie mają 92 procentowy udział w unijnej produkcji wieprzowiny i posiadają 89 proc. stada trzody chlewnej (według danych z 2014 r.).

W skład konsorcjum wchodzą lub będą wchodzić krajowe i regionalne grupy producentów świń, naukowcy, instytucje związane z rozwojem obszarów wiejskich, praktycy innowacyjności, w tym MŚP.

„UE Świnia” jest nową koncepcją, której celem jest poprawa relacji między producentami a nauką przy pomocy platform tematycznych i regionalnych. Projekt finansowany jest przez KE z programu badań i rozwoju „Horyzont 2020”.

W ramach „UE Świnia” przez cztery lata powstawać będą narzędzia i praktyczne wskazówki dostępne dla wszystkich uczestników produkcji.

Podobał się artykuł? Podziel się!