Wśród podmiotów, z którymi podpisano takie umowy, znajdują się: "EKO - STOK" Sp. z o.o.
• "STRUGA" S.A.
• P.W. "AMBA" Sp. z o.o.
• PP-H "Hetman" Sp. z o.o.
• Barbara Rakowska
• "Promarol - Plus" Sp. z o.o.
• "BACUTIL" Sp. J.
• Jan Laskowski
• "Saria Małopolska" Sp. z o.o.
• "FARMUTIL HS" S.A
• "ELKUR" Sp. J.
• "UTIRES" P.W. Sp. z o.o.

Wszystkie te firmy współpracowały już z Agencją w tym zakresie w 2010 r.
Zgodnie z zawartymi umowami, na obszarze poszczególnych województw od 1 stycznia 2011 r. usługi utylizacyjne z dofinansowaniem ARiMR będzie świadczyło od trzech podmiotów w województwie opolskim do ośmiu podmiotów w województwie mazowieckim. Na stronie internetowej ARiMR znajduje się wykaz firm świadczących takie usługi w poszczególnych województwach
Agencja informuje jednocześnie, iż zasady korzystania w 2011 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie.
Producent rolny, oddając padłe zwierzęta do utylizacji firmie, z którą Agencja zawarła umowę, nie będzie płacił za ich unieszkodliwienie w ogóle, albo zapłaci tylko pewną niewielką część. Kwota, jaką będą musieli uiścić rolnicy, zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT. (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!