Na liście znalazło się 12 zakładów świadczących takie usługi:

PUOZ „Profet” Spółka z o.o., Osetnica

ZP-H Barbara Rakowska, Krobia

ZU Lucyna Pierzchlewicz, Tarnowo Stare

ZR-P „Farmutil HS” S.A., Śmiłowo

Struga S.A., Jezuicka Struga

„Elkur” Franciszek Kurowski Sp. Jawna, Nowy Krasnosielc

P.P.P Bacutil Szpetko Stanisław Szpetko Tomasz Sp. Jawna, Puławy

Promarol-Plus Sp. z o.o., Ciepielówek

„Utires” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., Leżachów

PP-H „Hetman” Sp. z o.o., Florianów

Saria Małopolska Sp. z o.o., Kraków

PW Amba Sp. z o.o., Radzanów.

W każdym województwie działa od dwóch do dziewięciu firm zajmujących się zbiorem, transportem i unieszkodliwieniem padłych zwierząt gospodarskich.

Agencja opłaca w 100% ponoszony przez producenta rolnego koszt zbioru i transportu wszystkich padłych zwierząt i koszt unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia, a w przypadku owiec i kóz, zwierzę, które ukończyło 12 miesiąc życia.

Natomiast za unieszkodliwienie bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku Agencja dopłaca 75% tego kosztu. Producent rolny powinien zapłacić w przypadku bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca życia i koni powyżej 12 miesiąca życia – 43,58 zł, a przypadku pozostałych zwierząt -13,07 zł, natomiast na obszarze województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego odpowiednio 43,34 zł i 12,84 zł.

W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, Agencja nie finansuje podatku VAT za wykonanie usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt.

Agencja refunduje koszty wykonania usług poniesione od 1 stycznia 2008r. do dnia podpisania umowy, pod warunkiem dokonania zwrotu różnicy środków pobranych od producenta rolnego w wysokościach wyższych niż ceny ustalone w umowach zawartych pomiędzy Agencją a zakładami utylizacyjnymi. 

Lista podmiotów utylizacyjnych wg województw

Ceny za usługi utylizacyjne wg województw 

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!