Odbiorem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt będzie zajmować się 11 firm, które zawarły umowy z Agencją Restrukturyzacji. Negocjacje nie były łatwe, bo od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy.

Maria Milewska, ARiMR: - Podstawowa różnica jest taka, że na podstawie poprzednich przepisów finansowaliśmy koszty ponoszone przez zakłady przetwórcze, a w tej chwili będziemy zwracać koszty, które ponosi rolnik.

Agencja Restrukturyzacji nie zapłaci jednak za wszystko. Całkowity zwrot przysługuje za bydło, które ukończyło dwa lata oraz owce i kozy, które miały, co najmniej rok. W pozostałych przypadkach rolnik musi pokryć z własnej kieszeni ¼ kosztów. 


ZWROT KOSZTÓW UTYLIZACJI 100%   bydło ukończone 24 miesiące owce i kozy ukończone 12 miesięcy 75%   bydło poniżej 24 miesięcy owce, kozy poniżej 12 miesięcy świnie, konie niezależnie od wieku Źródło: ARiMR  

Podstawą do rozliczeń są faktury wystawione przez firmy zajmujące się utylizacją. W tym przypadku prawo działa wstecz i zwrot kosztów obejmuje czas od 1 stycznia.

Za odebranie z gospodarstwa zwierząt nie objętych 100 proc. zwrotem kosztów rolnik powinien zapłacić z własnej kieszeni nie więcej niż ponad 40 zł za bydło i konie oraz w granicach 13 zł za pozostałe zwierzęta. 
 

MAKSYMALNE KOSZTY PONOSZONE PRZEZ ROLNIKA bydło, konie 43,34 - 43,58 zł/szt. pozostałe 12,84 – 13,07 zł/szt. Źródło: ARiMR  

Źródło: Agrobiznes

Podobał się artykuł? Podziel się!