Niedopuszczony do obrotu produkt leczniczy weterynaryjny rozprowadzany jest w butelkach: 100ml jako roztwór do iniekcji, zawierający: Lincomycin 50 mg; Spectinomycin 100 mg; Benzyl. alcohol 9 mg.

Wygląd opakowania zewnętrznego oraz etykieta przypomina dopuszczony do obrotu produkt leczniczy weterynaryjny Linco-Spectin.

Na etykiecie opakowania przedmiotowego produktu niewiadomego pochodzenia jako podmiot odpowiedzialny wymieniona została firma o nazwie: Pharmacia N.V./S.A., Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgium (Belgia).

Produkt posiada znamiona produktu legalnego co może wprowadzać w błąd lekarzy weterynarii, natomiast jego zastosowanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.

O każdym przypadku znalezienia produktu należy niezwłocznie informować Głównego Lekarza Weterynarii. Podobał się artykuł? Podziel się!