Temat transportu zwierząt od kilku lat jest szeroko omawiany w Brukseli. W 2012 r. dyskutowano nad wnioskiem części Parlamentarzystów o wprowadzeniu 8-godzinnego limitu w transporcie zwierząt na terenie UE. Nie został on jednak przeforsowany, gdyż ten temat nadal budzi sporo kontrowersji wśród reprezentantów różnych grup politycznych.

Jednak mimo podziału w Parlamencie Europejskim, w grudniu zeszłego roku został przyjęty raport wzywający do zaostrzenia norm w transporcie żywych zwierząt na terenie UE.

Jako kolejny krok w kwietniu tego roku uchwalono decyzję o hormonizacji rocznych raportów dotyczących transportu zwierząt. Raporty te przygotowywane są przez administracje krajów członkowskich i dotyczą wypełnienia obowiązujących wymogów przy transporcie zwierząt na terenie UE.

Związane jest to z lokalizacją inspekcji, identyfikacji rozwiązaniem zaistniałych problemów w danym kraju. Zharmonizowanie zasad przy sporządzaniu tych raportów pomoże zidentyfikować główne problemy, które występują w UE i mogą być pomocne przy proponowaniu nowych, bądź zmienianiu istniejących norm.

Jak zatem widać, Parlament cały czas jest bardzo zaangażowany w kwestie dobrostanu zwierząt w trakcie transportu. Można się zatem spodziewać, że w tym bądź w kolejnym roku zostaną zaproponowane następne zmiany. Podobał się artykuł? Podziel się!