W tym tygodniu przedstawiciele środowiska weterynarzy spotkali się z wiceministrem rolnictwa Kazimierzem Plocke. Spotkanie dotyczyło m.in. organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz sposobu jej finansowania.

Prezes Izby Tadeusz Jakubowski poinformował PAP w czwartek, że jego organizacja przygotowała projekt ustawy zakładającej zmiany w organizacji Inspekcji, które usprawnią zarządzanie. Chodzi o bezpośrednie podporządkowanie wojewódzkich i powiatowych inspektoratów - GLW. Obecnie jednostki te są w gestii wojewodów.

Zdaniem Jakubowskiego, wady obecnego systemu inspekcji weterynaryjnej pokazała ptasia grypa, która pojawiła się w Polsce pod koniec 2007 r. "W sytuacji epidemii potrzebne są szybkie decyzje, sprawne zespoły ludzi, które mogą być szybko przemieszczane. Muszą być też natychmiast pieniądze dla hodowców poszkodowanych w wyniku epidemii oraz na sfinansowanie działań weterynarii" - argumentował.

Minister Marek Sawicki i wiceminister Plocke są "za" propozycjami Izby - podkreślił Jakubowski. Dodał, że Izba przedstawiła swój projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ale nad zmianą przepisów pracuje także resort rolnictwa.

Według Jakubowskiego, ministerstwo zamierza potraktować sprawę priorytetowo. Jak zaznaczył, resort deklaruje, że propozycje zmian powinny być przygotowane do sierpnia, przed rozpoczęciem prac nad ustawą budżetową. Chodzi o przesunięcie środków z budżetów wojewodów do ministerstwa rolnictwa.

Jak poinformował resort rolnictwa, w najbliższym czasie zostaną powołane dwa zespoły robocze z udziałem przedstawicieli organizacji weterynarzy: do spraw reorganizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz do spraw finansowania zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

Zadaniem tych zespołów będzie zaproponowanie konkretnych rozwiązań systemowych dotyczących tych zagadnień.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!