Maksymalne wykorzystanie procesów fermentacyjnych w żwaczu powinno leżeć w interesie każdego hodowcy. Praca żwacza to kluczowy element żywienia krów mlecznych. Efektywna fermentacja w żwaczu wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii i białka, które odpowiadają za prawidłowe namnażanie i wzrost bakterii oraz pierwotniaków. Im więcej tych mikroorganizmów zostanie wyprodukowanych, tym lepiej strawione zostanie białko w jelicie cienkim.

Żywienie krów to żywienie żwacza

Procesy zachodzące w żwaczu to istotny element w hodowli przeżuwaczy. Około 2/3 białka wykorzystywanego w metabolizmie krów pochodzi z mikrobiologicznej syntezy białkowej w żwaczu. Żywienie oparte na tych procesach optymalizuje wzrost biologiczny zwierząt.

Ponad 75 proc. składników pokarmowych niezbędnych do produkcji mleka pochodzi z fermentacji w żwaczu. Aby to zapewnić, mikroby żwaczowe potrzebują odpowiednich ilości energii i białka w odpowiednim czasie. Ten proces nazywany jest synchronizacją żwacza, a metodę obliczeń w oparciu o nią nazywa się Synchro-FOS. Pojęcie to jest dla żywieniowców bydła z firmy De Heus jednym z ważniejszych czynników, które kształtują dawkę żywieniową krów mlecznych. Pracę żwacza można przyrównać do pracy układu współpracujących kół zębatych. Problem z jednym z elementów zakłóca pracę całego żwacza.

Jak powstał SFOS?

Formuła systemu powstała w oparciu o wieloletnie badania nad strawnością surowców paszowych i pasz. W czasie badań określono czas, w jakim bakterie i pierwotniaki żwaczowe rozkładają białko i węglowodany, a także to, jaka ich część nie rozkłada się w żwaczu. W zależności od szybkości rozkładu, na podstawie wyników oznaczono udział trzech frakcji białka (FCP) i węglowodanów (FCH) w badanych komponentach dawek

Składowymi Systemu SFOS są:

  • FCP1 - białko ogólne rozkładane w żwaczu do 2 godzin (szybkie białko).
  • FCP2 - białko ogólne rozkładane w żwaczu od 2 do 10 godzin (średnie białko).
  • FCP3 - białko ogólne rozkładane w żwaczu po 10 godzinach (wolne białko).
  • FCH1 - węglowodany rozkładane w żwaczu do 2 godzin (szybkie węglowodany).
  • FCH2 - węglowodany rozkładane w żwaczu od 2 do 10 godzin (średnie węglowodany).
  • FC3 - węglowodany rozkładane w żwaczu po 10 godzinach (wolne węglowodany).