Podpisanie Memorandum przyczyni się do wzmocnienia przyjaznych stosunków i rozwoju współpracy na zasadach równości i wzajemnej korzyści pomiędzy Polską i Armenią.

Główne obszary współpracy obejmują wymianę informacji i doświadczeń, w celu wzmocnienia środków służących profilaktyce i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wdrażanie programów współpracy pomiędzy stronami dotyczących ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także organizację wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów i wykładów.

Współpraca obejmuje także wymianę wzorów świadectw weterynaryjnych oraz bezzwłoczne wzajemne powiadamianie się o zmianach przepisów prawnych, sporządzanych w oparciu o przepisy Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz Kodeksu Żywnościowego w zakresie międzynarodowego handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego.

Podobał się artykuł? Podziel się!