Za przyjęciem uchwały głosowało 88 senatorów, trzech wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ustawą, obywatele państw członkowskich UE, którzy mają kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, będą mogli pracować w tym charakterze także w Polsce.

Możliwość wykonywania zawodu lekarza-weterynarza dotyczy także obywateli Szwajcarii i krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Prawo do wykonywania zawodu, na podstawie przedstawionych dokumentów, będzie przyznawała okręgowa rada lekarsko- weterynaryjna. Cudzoziemiec powinien też wykazać się znajomością języka, pozwalającą na pracę w charakterze weterynarza.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Obecnie została skierowana do podpisu przez prezydenta RP.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!