Żywienie zwierząt zgodnie z ich potrzebami musi wykorzystywać pasze, które są bardzo dobrze trawione. Specjaliści z firmy Alltech twierdzą, że można to uzyskać poprzez stosowanie naturalnych dodatków paszowych. Okazją do zaprezentowania tych dodatków było 24. międzynarodowe sympozjum dotyczące żywienia i zdrowia zwierząt, które odbywało się od 20 do 23 kwietnia w Lexington w USA, gdzie mieści się siedziba firmy. Podczas sympozjum dyskutowano również na temat konsekwencji rozwijającej się produkcji biopaliw i degradacji środowiska naturalnego.

Omawiane tematy

Program sympozjum podzielono na kilka sesji, w których omawiane były osobno zagadnienia dotyczące świń, drobiu, przeżuwaczy, koni i ryb. Głównymi tematami dotyczącymi chowu świń były: ograniczenie emisji do środowiska m.in. azotu i fosforu, problem zwalczania salmonellozy, mikotoksyny jako niewidzialny zabójca na fermie i skuteczność stosowania dodatków mineralnych w formie organicznej.

Altech_sympozjum.jpg

Autor: R. Leroch

Opis: Dr Karl Dawson, generalny dyrektor naukowy w firmie Altech mówił o potrzebie nowego spojrzenia na rolnictwo.

Jednym z podstawowych działań, jakie ma ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, jest używanie w żywieniu świń komponentów poprawiających strawność składników pokarmowych. – Pod uwagę trzeba wziąć ich biodostępność – podkreślał w swoim wystąpieniu Jim Pettigrew z Uniwersytetu w Illinois. – Można tuczyć świnie i nie niszczyć środowiska.

Na przykładzie duńskich doświadczeń Colm Moran, pracownik firmy Alltech we Francji, przedstawił program zwalczania salmonellozy w stadach świń, który prowadzony jest w Danii od 1996 r. Wyróżnia on trzy statusy nosicielstwa: bezobjawowy, ukryty i aktywny.