Dostarczanie zwierzętom wody o wątpliwej jakości prowadzi w pierwszej kolejności do pojawienia się biegunek, które również mogą być efektem zaniedbań w higienie całego systemu pojenia. Wpływa to także na pogorszenie się ilości pobieranej przez zwierzęta paszy. Spadek ten początkowo może wynieść nawet 30 proc. W gospodarstwach na ogół nie prowadzi się analiz jakości wody i często tam występują na przykład nawroty biegunek u prosiąt, mimo wcześniejszego leczenia albo przeprowadzenia dodatkowych zabiegów, takich jak dezynfekcja pomieszczeń lub szczepienia loch przeciw kolibakteriozie.

Zła higiena wody

Najczęściej dość długo nie zauważa się zaniedbań higieny w układzie wodnym chlewni, mimo że problemy ze zdrowiem zwierząt stają się coraz bardziej uciążliwe. Efektem tego są straty finansowe, gorsze są bowiem wskaźniki odchowu i tuczu, co dodatkowo pociąga za sobą zwiększanie się wydatków na obsługę weterynaryjną. U prosiąt pierwszy symptom nadmiernego zanieczyszczenia wody w układzie pojenia to pojawienie się biegunki mimo prowadzenia leczenia. Lochy i tuczniki reagują zaś spadkiem wydajności, w wypadku starszych zwierząt trudno jest jednak zauważyć wyraźne oznaki tego zjawiska.

Pierwszy krok do poprawy stanu higieny systemu pojenia to sprawdzenie wszystkich podłączonych do niego poideł, ponieważ często dochodzi do ich zapychania się, co ułatwia gromadzenie się w tych miejscach naturalnych osadów żelaza i wapnia. Widać to dobrze po wykręceniu końcówek linii pojenia, np. smoczków, które są oblepione szlamowatym, zielono-brązowym osadem. Może on nie tylko zatkać poidło, ale również rury doprowadzające wodę. Ponadto w takich miejscach mnożą się różne zarazki, które rozprzestrzeniają się w całym systemie pojenia.

Chcąc prawidłowo określić jakość wody, którą piją zwierzęta, trzeba pobrać jej próbki do analizy z różnych miejsc linii pojenia. Można też pobierać próby z pompy i dodatkowo bezpośrednio z ujęcia wodnego. Tych miejsc powinno być możliwie dużo. Często bowiem okazuje się, że woda z danego ujęcia jest dobrej jakości, lecz zostaje zanieczyszczona w trakcie przepływu przez rury instalacji wodnej. Zaleca się co najmniej dwa razy w roku wykonywanie badań jakości wody.