Projektowane rozporządzenie dostosowuje przepisy krajowe do wniosku Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę nr 2000/75/WE w odniesieniu do szczepień przeciw  chorobie niebieskiego języka. Wejście w życia rozporządzenia pozwoli, w przypadku stwierdzenia choroby na terenie kraju, na przeprowadzenie szczepień poza strefami zamkniętymi już w lecie 2011 z zastosowaniem bezpiecznych szczepionek inaktywowanych.

Obecne przepisy ograniczają stosowanie szczepień do obszarów, gdzie wystąpiła choroba (obszary ochronne) i w związku z tym są stosowane ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt.

Rozporządzenie ma być korzystne dla posiadaczy zwierząt, ponieważ umożliwia zabezpieczenie stad przeżuwaczy przed zakażeniem poprzez przeprowadzenie szczepień nową szczepionką. Dodatkowo zwiększa możliwość działań organów Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku zwalczania choroby.

Choroba niebieskiego języka (Bluetongue) jest chorobą zakaźną przeżuwaczy podlegającą obowiązkowi zwalczania. Chorobę przenoszą muchówki z rodzaju Culicoides, a występowanie i rozprzestrzenianie się choroby w dużej mierze zależy od warunków środowiskowych i klimatycznych. Przy sprzyjających warunkach istnieje możliwość wystąpienia późnym latem lub jesienią licznych ognisk choroby, które mogą być niezwykle trudne do zwalczenia.

Zapobieganie występowanu choroby niebieskiego języka oparte jest na szczepieniach, ochronie zwierząt przezd wektorami i stosowaniu ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt.

Podobał się artykuł? Podziel się!