Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2008 r. programów: zwalczania i kontroli gruźlicy bydła, enzootycznej białaczki bydła, zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i ptaków dzikich oraz zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła.

W ramach realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt bydło w całej Polsce zostanie przebadane pod kątem obecności gruźlicy, enzootycznej białaczki (EBL) i gąbczastej encefalopatii (BSE). Lisy w całym kraju zostaną zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Określony zostanie ponadto stopień zagrożenia grypą w stadach drobiu i dzikich ptaków.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z budżetu. W 2008 r. przeznaczono na nie ok. 127 mln 691 tys. zł, w tym na zwalczanie: BSE ponad - 15 mln zł, na walkę z áwścieklizną - ponad 33, 7 mln zł. Na sfinansowanie kontroli i zwalczanie gruźlicy bydła jest 27,5 mln zł, białaczki bydła - 50 mln zł, wirusów ptasiej grypy u drobiu i dzikich ptaków - 565 tys. zł.

Są to choroby zakaźne, które muszą być zwalczane z mocy ustawy (z 11ámarca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt). Obowiązek ich zwalczania nakładają także unijne przepisy. W związku z tym UE refunduje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych każdego programu.

Jak wyjaśnia Centrum Informacyjne Rządu, realizacja tych programów poprawi sytuację epidemiologiczną w Polsce i zwiększy zaufanie konsumentów do żywności pochodzenia zwierzęcego. Producenci będą mogli uniknąć strat finansowych spowodowanych chorobami, a Polska będzie mogła uzyskać status kraju wolnego od tych chorób.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!