Wszelkie zabiegi związane z odrobaczaniem świń, a więc rozpoznanie sytuacji inwazjologicznej fermy, opracowanie strategii zwalczania pasożytów oraz zastosowanie profilaktyczne bądź lecznicze preparatów przeciwpasożytniczych, powinny być prowadzone przez lekarza weterynarii. Należy pamiętać także o tym, że wszystkie preparaty stosowane do odrobaczania zwierząt są stosunkowo silnymi substancjami chemicznymi, które nie pozostają bez wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi. Dlatego po zastosowaniu leku u świń należy ściśle przestrzegać zalecanych okresów karencji, aby mięso nadawało się do spożycia przez człowieka.

Skuteczność leczenia
Przy ustalaniu schematu zwalczania inwazji pasożytniczych w stadzie świń trzeba wziąć pod uwagę możliwość powstawania szczepów pasożytów opornych na lek przy częstym i długotrwałym jego stosowaniu. Efektem tego zjawiska jest zmniejszenie, a nawet brak skuteczności leczniczej danego preparatu. Złym rozwiązaniem w takim wypadku jest podwyższenie dawki, gdyż może to prowadzić do zatruć. Aby wyeliminować możliwość nabywania oporności przez pasożyty, preparaty do odrobaczania należy stosować naprzemiennie, czyli wymieniać jeden preparat na inny przynajmniej raz w ciągu roku.
Preparaty stosowane w formie iniekcji są z reguły skuteczne w przypadku większości pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych występujących u świń. Aby jednak ich działanie przyniosło oczekiwany efekt, należy zwrócić szczególnie baczną uwagę na zalecenia odnośnie sposobu ich podawania, ponieważ niektóre z nich (iwermektyna) stosuje się w formie iniekcji podskórnych, inne natomiast (doramektyna) w postaci iniekcji domięśniowych. O ile domięśniowe podawanie środków przeciwrobaczych nie sprawia specjalnego kłopotu, o tyle wykonanie iniekcji podskórnych u dużych zwierząt wymaga sporej wprawy i obecności co najmniej dwóch osób. Jedna z nich podaje preparat, a druga przytrzymuje zwierzę w poskromie. W przypadku warchlaków odrobaczanie za pomocą iwermektyny wymaga schwytania każdego zwierzęcia i podania preparatu podskórnie w fałd kolanowy, gdyż tylko taka forma iniekcji gwarantuje prawidłowe zadziałanie środka. Podanie tego preparatu w tkankę mięśniową jest niewłaściwe i przeprowadzone w ten sposób odrobaczanie może być nieskuteczne.