Rolnik w wypadku padnięcia zwierzęcia, których jest właścicielem musi zgłosić to do zakładu utylizacyjnego, który może mieć podpisaną umowę z ARiMR, ale musi być na liście zakładów uprawnionych. Następnie podczas odbierania zwierzęcia przez przedstawiciela takiej firmy właściciel zwierzęcia podpisuje "Oświadczenie producenta rolnego". Ten dokument uprawnia potem rolnika do skorzystania z dofinansowania przez ARiMR kosztów zbioru, transportu i utylizacji padłego zwierzęcia. Firma utylizacyjna  przedstawia potem ARiMR dokumentację potwierdzającą fakt utylizacji, zaś Agencja w imieniu rolnika przekazuje jej pieniądze.

W przypadku kiedy trudno ustalić właściciela padłych zwierzą, np. kiedy część z nich mogła wraz z wodą zostać przemieszczona na dużą odległość od swojej siedziby i nie ma możliwości ustalenia właściciela padłych zwierząt, Agencja dla takich przypadków wprowadziła do procedury utylizacyjnej, obok  "Oświadczenia rolnika", dodatkowy dokument o nazwie "zbiorczy protokół",  pod którym  zamiast właściciela zwierzęcia mogą się podpisać przedstawiciel gminy i powiatowy lekarz weterynarii z terenu dotniętego powodzią. Taki dokument  uprawnia również do przewiezienia padłych zwierząt do zakładu utylizacyjnego.

Lista zakładów uprawnionych do zbierania, transportu i przetwarzania zwierząt padłych w wyniku powodzi (wg. PIW) Nazwa zakładu Województwo Telefon Podpisana umowa z ARiMR Przedsiębiorstwo Utylizacji
Odpadów Zwierzęcych „Profet”
spółka z o.o. w Osetnicy DOL 076/818 86-43 Nie  Zakład utylizacyjny
„STRUGA” S.A.  KUJ  052/351 10 39  Tak  PPH"Hetman" sp.z o.o.,
Florianów 24, 99-311 Bedlno,
Spalarnia w Olszówce  KUJ  056/683 25 62  Tak  PPP,,Bacutil ”S. Szpetko,
T.Szpetko Sp.jawna  LBL 081/882 47 27  Tak  PROMAROL-PLUS (nr wet. 08127401)
Sp. z o.o.
Ciepielówek 2,
67-410 Sława  LBS  065/549 32 97  Tak  PROMAROL-PLUS (nr wet. 08127501)
Sp. z o.o.
Ciepielówek 2,
67-410 Sława  LBS  065/549 32 97  Nie  SARIA Małopolska
Spółka z o.o.
w Krakowie
Oddział Wielkanoc
32-075 Gołcza  MAL  012/387 30 65  Tak  Zakład Utylizacyjny w
Radzanowie Przedsiębiorstwo
Wielobran

Podobał się artykuł? Podziel się!