DKC 3623 - ziarnowy mieszaniec pojedynczy o FAO 260, zarejestrowany na Węgrzech w 2012 r. Rekomendowany do uprawy na glebach co najmniej średniej jakości w południowej Polsce.

Bardzo wysokie plonowanie. W doświadczeniach firmy wykonanych w latach 2011-2012, odmiana wykazywała bardzo wysoką plenność, sięgającą 16 t ziarna z ha. Ziarno z cechą dry down.

Nowości odmianowe firmy Limagrain LG 30.240 jest mieszańcem pojedynczym o FAO 230 przeznaczonym do produkcji kiszonki lub biogazu. Zarejestrowana w 2012 r., w Polsce i Niemczech.

W badaniach rejestrowych COBORU wydała średni plon w wysokości 17,9 t suchej masy z ha. Tolerancyjna na jakość gleby. Rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski.

LG 30.275 - mieszaniec trójliniowy o FAO 270, który ma zastąpić odmianę LG 32.85. Zarejestrowana w Polsce w 2012 r. Bardzo duży potencjał plonowania na kiszonkę w każdych warunkach glebowych.

W badaniach rejestrowych COBORU (2010-2011) osiągnęła średni plon suchej masy w wysokości 19,5 t/ha. Silny efekt stay green. Bardzo wysoka jakość kiszonki - strawność włókna Dinag = 54,56. Zalecana do uprawy na terenie centralnej i południowej Polski.

Nowości odmianowe firmy Maisadour Dynamite to średnio wczesny mieszaniec kiszonkowy o FAO 240, zarejestrowany w Czechach w 2012 r., a w Polsce w 2013 r. Odmiana o dużym potencjale plonowania. W badaniach rejestrowych COBORU osiągnęła 109 proc. plonu świeżej masy - 65,73 t/ha, 107 proc. plonu ogólnego suchej masy - 20,86 t/ ha, przy udziale kolb w plonie ogólnym suchej masy 53,1 proc. Odmiana tolerancyjna na jakość gleby i zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Nowości odmianowe firmy Saatbau Linz Danubio to średnio wczesny mieszaniec kiszonkowy o FAO 250, zarejestrowany w Polsce w 2013 r. Rośliny wysokie, masywne, o dużej odporności na wyleganie.

W badaniach rejestrowych COBORU osiągnęła 106 proc. plonu świeżej masy - 64,13 t/ha, a udział kolb w plonie ogólnym suchej masy wyniósł 52,4 proc.

Odilo jest również średnio wczesnym mieszańcem kiszonkowym, ale o FAO 230 i - podobnie jak poprzednik, zarejestrowanym przez COBORU w 2013 r. W badaniach rejestrowych COBORU osiągnęła 105 proc. plonu świeżej masy - 63,31 t/ha, a udział kolb w plonie ogólnym suchej masy wyniósł 50,9 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!