Ewolucja stosowania zapraw

Do pierwszych odnotowanych w historii zapraw nasion należały stosowane w starożytnym Egipcie i Rzymie: sok z cebuli i wyciąg z cyprysa. W połowie XVII w. zaczęto stosować zaprawy z wody morskiej, natomiast produkty na bazie miedzi są w użyciu od połowy XVIII w. Następne istotne zmiany to wprowadzenie arszeniku, używanego od 1740 r. do 1808 r. oraz rtęci, używanej od 1915 r., co ciekawe aż do 1982 r. Obecnie niemal wszystkie produkty używane do zaprawiania nasion wytwarzane są na bazie wody i stosowane w bardzo niewielkich dawkach, co wymaga użycia bardziej precyzyjnych urządzeń do zaprawiania.

Mniejsze obciążenie środowiska naturalnego substancjami aktywnymi

Zaprawianie nasion jest czasami jedynym sposobem zwalczania niektórych chorób przenoszonych przez nasiona. Zabieg ten może być niezwykle skuteczny w zwalczaniu wczesnosezonowych szkodników i chorób przy użyciu znacznie mniejszych dawek niż w przypadku wielu alternatywnych środków ochrony roślin stosowanych nalistnie lub doglebowo.

Przyjazne dla środowiska

Użycie zapraw nasiennych w porównaniu do preparatów stosowanych w formie oprysku zmniejsza obszar kontaktu ze środkiem ochrony roślin z 10.000 m2 w przypadku środków stosowanych na liście lub 500 m2 w przypadku tych wprowadzanych do gleby - do zaledwie 50 m2.

Wymagania dotyczące aplikacji zapraw

 • Zapewnić prawidłowe dozowanie ustalonej dawki
 • Dostateczne jednolite pokrycie ziaren
 • Odpowiednia wydajność i szybkość pracy (w kilogramach/tonach na godzinę)
 • Brak zagrożenia dla operatora i rolnika
 • Brak zagrożenia dla środowiska
Proces zaprawiania
 • Zasadniczo proces ten przebiega dokładnie tak samo w przypadku wszystkich urządzeń do zaprawiania nasion.
 • Musi być znana objętość lub ciężar nasion, a także ilość zaprawy. Wysokość dawki podawana jest w ml/100 kg.
 • Samo zaprawianie polega na nałożeniu preparatu na nasiona, co najczęściej odbywa się poprzez odpowiednio precyzyjne dozowanie zaprawy na nasiona będące w ruchu. Nasiona są dokładnie mieszane przed wyładunkiem, dodatkowo ocieranie się nasion o siebie w trakcie mieszania zapewnia pełne rozprowadzenie produktu.
Przykładowe wymagania:
 • Powierzchnia nasion 100 kg jęczmienia wynosi 150 m2.
 • Wysokość dawki ograniczona jest do objętości np. 50 ml, którą należy pokryć powierzchnię, jaką ma 100 kg = 50 ml na 150 m2!!
 • 80% poszczególnych nasion powinno otrzymać dawkę +/-20% średniej wartości.
 • Wymagana wydajność wynosi do 45 ton/godzinę.
 • Kalibracja i aplikacja odbywa się w systemie zamkniętym.
Jak stosowane są zaprawy nasion