Kinto Duo jest nowoczesną zaprawą nasienną firmy BASF, przeznaczoną do zaprawiania ziarna siewnego pięciu gatunków zbóż.

Zawarte w niej substancje aktywne, prochloraz i tritikonazol, wzajemnie się uzupełniają w działaniu, a w przypadku niektórych patogenów dublują, potęgując tym samym skuteczność. Substancje aktywne zawarte w zaprawie Kinto Duo pochodzą z różnych grup chemicznych i charakteryzują się różnym sposobem działania w glebie, ziarniaku i roślinie.

Prochloraz (grupa imidazoli) jest substancją działającą wgłębnie, dezynfekuje ziarniak przeciwko chorobom lokujacym sie płytko w warstwie aleuronowej i okrywie owocowo-nasiennej. Bardzo dobrze zwalcza patogeny z rodzaju Fusarium i Microdochium nivale odpowiedzialne za zgorzele siewek i pleśń śniegową, oraz Pyrenophora spp. - grzyba wywołującego między innymi pasiastość liści jęczmienia czy plamistość siatkową jęczmienia.

Tritikonazol (grupa triazoli) jest substancją systemiczną. Działa bardzo dobrze w małych dawkach przeciwko patogenom lokującym się na powierzchni i głębiej w ziarniaku, takim jak Tilletia carries i Foetida wywołujących śnieć cuchnącą i gładką, Ustilago spp. powodujące głownie, Fusarium spp. - sprawcę zgorzeli siewek, oraz Septoria nodorum odpowiedzialną za septoryjną zgorzel siewek.

Obie substancje aktywne również dezynfekują glebę otaczającą ziarniak po wysiewie.

Sposoby działania prochlorazu i tritikonazolu, substancji aktywnych zawartych w zaprawie KintoR Duo 080 FS

KintoR Duo 080 FS - nowoczesna zaprawa do wszystkich zbóż

Dzięki systemicznemu oraz wgłębnemu działaniu w szerokim spektrum zaprawa Kinto Duo bardzo skutecznie zwalcza najważniejsze, z ekonomicznego punktu widzenia, patogeny zarówno pochodzenia odnasiennego, jak i odglebowego, atakujące wszystkie podstawowe gatunki zbóż we wczesnych fazach rozwojowych.

Szczególnie należy polecić zaprawę Kinto Duo do ochrony pszenicy i jęczmienia z uwagi na fakt, ze są to gatunki wymagające intensywnej uprawy i ochrony.

KintoR Duo 080 FS - wpływ na plon