Rzeczywistość społeczno-ekonomiczna staje się w obecnych czasach coraz bardziej skomplikowana, dlatego przedsiębiorcy przemysłu rolnego będą potrzebowali większej liczby narzędzi, pozwalających skorzystać z coraz większego, ilościowo i jakościowo, popytu na żywność. BASF reaguje na tę sytuację, stale poszerzając swoją ofertę rozwiązań dla rolnictwa.

AgCelenceR to marka grupy produktów BASF stosowanych w różnych uprawach. Zapewniają one dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę roślin. Produkty AgCelence poprawiają zdrowotność oraz wigor roślin, wpływając na końcowy sukces. AgCelence wyznacza nowe standardy! Stosowanie produktów AgCelence pozwala wykorzystać roślinom w pełni ich potencjał. Uzyskane wyższe plony są efektem połączenia lepszego wigoru roślin i wyższej tolerancji na stres - dają wynik, na który czekają rolnicy.

BASF przeznacza znaczącą część swojego globalnego potencjału badawczo-rozwojowego na AgCelence, dążąc do opracowywania produktów, które przyczyniają się do sukcesu rolnika. AgCelence to marka związana nie tylko z Europą. Koncern BASF zarejestrował bowiem na całym świecie produkty AgCelence przeznaczone dla ponad 60 upraw w 30 krajach

Jak działają produkty AgCelence?

Odpowiadając jednym zdaniem - AgCelence oddziałuje pozytywnie na procesy fizjologiczne roślin.

Niektóre produkty AgCelence zawierają substancję aktywną F 500R. Należy ona do grupy strobiluryn i wykazuje szerokie spektrum działania, zwalczając większość najważniejszych chorób grzybowych w wielu uprawach.

Obok działania fungicydowego F 500R zwiększa efektywność wzrostu i rozwoju oraz tolerancję na różnego pochodzenia stres. Tym samym F 500R daje coś więcej niż standardowa ochrona roślin. Jej zastosowanie przynosi dodatkowe efekty: obok fungicydowgo - efekt AgCelence

Do produktów AgCelence zalicza się również preparaty zawierające inne substancje aktywne (takie jak: BoskalidR czy XemiumR) zapewniające dodatkowe korzyści wykraczające poza standardową ochronę. Jednakże często sposób ich dodatkowego oddziaływania na rośliny nie do końca został poznany i wyjaśniony. Firma BASF nieustannie dokłada wszelkich starań, aby te mechanizmy zdefiniować i określić

Podobał się artykuł? Podziel się!