Zwalcza dwie najgroźniejsze choroby występujące w tej uprawie:

 • zaraze ziemniaka, chorobę numer 1. Do gwałtownego rozwoju wymaga ona umiarkowanych temperatur, deszczowej pogody i wysokiej wilgotności powietrza
 • alternariozę, która też może spowodować poważne straty. Objawy pojawiają się po naprzemiennych opadach i okresach suszy oraz wystąpieniu warunków stresowych (susza, porażenie przez szkodniki, niedostateczne nawożenie).

Wysoka skuteczność wynika z uzupełniającego się działania dwóch substancji aktywnych:

Piraklostrobiny (F500)

 • Piraklostrobina jest łatwo pobierana przez rośliny, silnie i długo wiązana z woskami kutykuli i dobrze przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych w fazie gazowej.
 • Dodatkowo łagodzi efekty reakcji stresowych, zapewniając zwiększoną wydajność plonowania. Jest to spowodowane pozytywnym działaniem strobiluryny na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie, m.in. na hamowanie syntezy etylenu, który wytwarzany jest w warunkach stresowych. 
 • Piraklostrobina przyspiesza syntezę białek obronnych w roślinie, dzięki czemu znacząco podnosi się odporność na wirusy.

 Dimetomorf

 • Substancja, zaaplikowana nalistnie, wnika w głąb tkanki i przemieszcza się w liściu poprzez proces dyfuzji. Dimetomorf szybko dociera do wszystkich tkanek znajdujących się powyżej miejsca naniesienia. 
 • Skutecznie niszczy komórki grzyba w większości jego stadiów rozwojowych, a szczególnie podatne na działanie dimetomorfu są trzonki zarodnikonośne (doskonałe działanie antysporulacyjne).

Dzięki uzupełniającemu się działaniu dwóch substancji aktywnych, Cabrio Duo skutecznie zwalcza zarówno zarazę ziemniaka, jak i alternariozę - dwie najgroźniejsze choroby ziemniaka.

Cabrio Duo daje więcej niż oczekujesz:
 • Uniwersalność- ceni twój czas
 • Jeden produkt zwalcza dwie najważniejsze choroby ziemniaka
 •  Skuteczność- chroni twój plon
 • Uzupełniające się działanie dwóch substancji aktywnych
 • Wysoka skuteczność ochrony liści jak i pędów przed zarazą
 • Zwalcza zarówno Alternaria solani jak i A. alternata
 • Odporność na zmywanie- gwarantuje elastyczność
 • Już w godzinę po zabiegu opady lub nawadnianie nie wpływają negatywnie na skuteczność