PARTNERZY PORTALU
partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl
Program Ochrony Roślin
Środki ochrony roślin zalecane w 2012 roku do ochrony rzepaku przed najważniejszymi szkodnikami w Polsce

FOSFORO-ORGANICZNE

SUBSTANCJA AKTYWNA

PREPARAT

CHOWACZ BRUKWIACZEK

CHOWACZ GALASÓWEK

CHOWACZ CZTEROZĘBNY

SŁODYSZEK RZEPAKOWY

CHOWACZ PODOBNIK

PRYSZCZAREK KAPUSTNIK

MSZYCA KAPUŚCIANA

ŚMIETKA KAPUŚCIANA

PIRYMIKARB

Pirimor 500 WG

X

CHLOROPIRYFOS

Pyrinex 250 CS

X

X

X

Pyrinex 480 EC

X

X

X

Durban Delta 200 CS

X

X

X

NEONIKOTY-
NOIDY

ACETAMIPRYD

Mospilan 20 SP

X

X

X

Acetamid 20 SP

X

X

X

Sumitox 20 SP

X

X

X

Viper 20 SP

X

X

X

MIESZANINY

TIACHLOPRYD + DELTAMETRYNA

Proteus 110 OD

X

X

X

X

X

PYRETROIDY

ALFA-CYPERMETRYNA

Alpha Gold 100 EC

X

X

X

X

X

X

Fastac 100 EC

X

X

X

X

X

X

Golden Ralpha 100 EC

X

X

X

X

X

X

Jetsac 100 EC

X

X

X

X

X

X

BETA-CYFLUTRYNA

Alfazot 025 EC

X

X

X

X

Bulldock 025 EC

X

X

X

X

CYPERMETRYNA

Sherpa 100 EC

X

X

X

DELTAMETRYNA

Decis 2,5 EC

X

X

X

X

X

Patriot 100 EC

X

X

X

X

X

ESFENWALERAT

Sumi Alfa 050 EC

X

X

X

X

X

ETOFENPROX

Trefon 30 EC

X

X

X

X

X

GAMMA-CYHALOTRYNA

Rapie 060 CS

X

X

X

LAMBDA-CYHALOTRYNA

Karate Zeon 050 CS

X

X

X

X

X

Kung Fu 050 CS

X

X

X

X

X

Lambdach Z 050 CS

X

X

X

X

X

Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS

X

X

X

X

X

Roztoczol Extra 050 CS

X

X

X

X

X

TAU-FLUWALINAT

Marik 240 EW

X

X

X

X

X

ZETA-CYPERMETRYNA

Ammo Super 100 EW

X

X

X

X

X

Fury 100 EW

X

X

X

X

X

Minuet 100 EW

X

X

X

X

X

Rage 100 EW

X

X

X

X

X

Titan 100 EW

X

X

X

X

X

ZAPRAWY NASIENNE

NEONIKOTYNOIDY

IMIDACHLOPRYD

Couraze 350 FS

X

X

Nuprid 600 FS

X

X

MIESZANINY

IMIDACHLOPRYD +
BETA-CYFLUTRYNA

Chinook 200 FS

X

X

Chinook Blue 200 FS

X

X

TIAMETOKSAM + METALAKSYL-M + FLUDIOKSONIL

Cruiser OSR 322 FS

X

X

X

CHLOTIANIDYNA +
BETA-CYFLUTRYNA

Modesto 480 FS

X

X