W pierwszej części testu („Farmer” 2/2015) opisaliśmy, jak wyglądają montaż czujników w maszynach i oprogramowanie instalowane na komputerze PC do ich monitorowania. Działanie systemu sprawdzamy we współpracującym z nami gospodarstwie Agro-Farm Maciej Pietraszuk w Zaczopkach (woj. lubelskie), w którym prowadzona jest głównie uprawa kukurydzy na powierzchni niemal 1200 ha. Przypominamy, że urządzenia (czujniki monitorujące) zostały zainstalowane w sześciu maszynach: dwóch kombajnach Claas Lexion 600 oraz czterech ciągnikach: Fendt Vario 933 i 936 oraz przegubowych Case IH Steiger 450 i 530.

Podgląd na bieżąco lub w meldunkach

Jedną z podstawowych opcji programu jest „Podgląd pojazdów” służący do monitorowania maszyn w czasie rzeczywistym. Wystarczy kliknąć wymienioną zakładkę i pojawia się lista maszyn, z której można wybrać intersujący nas w danym momencie pojazd. Pojawia się on wtedy na mapie w miejscu, w którym się aktualnie znajduje, a wyświetlana jest większość parametrów pracy maszyny (czas pracy, przejazdów, średnie i bieżące zużycie paliwa, obroty silnika, temperatura cieczy chłodzącej itp.).

Ogromny zasób informacji kryje się w zakładce „Raporty”. Tu można wybierać spośród kilku rodzajów meldunków – tworzonych w wedle dowolnego zakresu w danej chwili lub zaprogramowanych automatycznie. Przykładowo: „Animacja trasy” umożliwia dokładną weryfikację tras przejazdów, postojów, lokalizację i parametry eksploatacyjne z wybranego okresu z przeszłości. W praktyce wygląda to w następujący sposób. Z listy pojazdów wybieramy interesującą nas maszynę, a następnie wprowadzamy zakres czasowy, z którego ma zostać wygenerowany raport. Po zatwierdzeniu parametrów pojawiają się na mapie linie przejazdów danej maszyny ze szczegółową tabelą pozycji i osią czasu. Widok przejazdów można przybliżyć do tego stopnia, że widoczne są nawet poszczególne przejazdy robocze po polu. Po naciśnięciu przycisku startu animacji ikona ciągnika porusza się, odtwarzając trasę danej maszyny – można obserwować nawet układ kolejnych przejazdów po polu.

„Eksploatacja maszyn” – w tej zakładce raportów można uzyskać m.in. takie informacje, jak: łączny czas pracy, średnie zużycie paliwa i koszt pracy maszyny w ciągu jednej godziny, w którym uwzględnione zostają zużycie paliwa i cena jednego litra oleju napędowego (tę wartość użytkownik sam wprowadza do systemu). Przy wprowadzeniu danych dotyczących szerokości roboczej narzędzia (w naszym przypadku nie zostało to wykonane) system wylicza również zużycie paliwa na hektar przepracowanej powierzchni.