Kwestię posiadania polisy OC reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z nią obowiązkowi OC podlegają ciągniki rolnicze i przyczepy (w tym przyczepy specjalistyczne czyli np. beczki asenizacyjne) oraz pojazdy wolnobieżne (czyli mające własny napęd i ograniczenie prędkości do 25 km/h), z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa, określone w przepisach Prawo o ruchu drogowym.

Z powyższego zapisu wynika zatem, że nie mamy obowiązku wykupienia dodatkowej polisy – na przykład na prasę, gdyż nie spełnia ona definicji ani pojazdu wolnobieżnego, ani przyczepy.

W wypadku zdarzenia drogowego, którego sprawcą będzie rolnik jadący z taką maszyną (zawadzamy np. ciągniętą przez ciągnik prasą o samochód), pokrycie kosztów następuję z polisy OC maszyny głównej, podlegającej ubezpieczeniu czyli w tym przypadku z OC ciągnika.

Podobnie sytuacja ma się z kombajnem zbożowym, na który nie musimy posiadać odrębnego ubezpieczenia OC. W przypadku kolizji bądź jakiegoś wypadku odszkodowanie za powstałe szkody jest wypłacane z obowiązkowego OC rolnika, które każdy posiadacz gospodarstwa rolnego jest zobowiązany posiadać.

Podobał się artykuł? Podziel się!