Początkowy rozwój układów hydraulicznych był zahamowany przez jedną kwestię – materiałów. Problemy z uszczelnieniem pomp pracujących pod użytecznymi, wysokimi ciśnieniami, kwestia szybkiego zużywania używanych onegdaj uszczelnień oraz słabej jakości oleje sprawiały, że potrzeba było wielu lat, nim układy hydrauliczne weszły do powszechnego użytku, niemal całkowicie wypierając inne np. linowe czy zębate. Dziś gama olejów określanych mianem hydraulicznych jest ogromna.

Od najtańszych olejów mineralnych, pamiętających czasy, gdy w ciągnikach hydraulika siłowa ograniczała się do podnośnika, po oleje używane w układach hydraulicznych samolotów, zdolne do pracy zarówno w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach jak i pod znacznymi obciążeniami. Niestety, z racji cen olejów „Aero” nie opłacałoby się stosować w żadnej innej maszynie. A zatem pozostaje nam kwestia doboru właściwego oleju. Jak tego dokonać?

Zadania oleju hydraulicznego

Olej hydrauliczny, jest cieczą roboczą, co oznacza, że oprócz pełnienia funkcji smarującej elementy, do których jest doprowadzony, przede wszystkim bierze czynny udział w przekazywaniu mocy, od źródła, którym jest pompa lub akumulator do odbiornika np. cylindrów czy silników. Właśnie dlatego, olejom hydraulicznym stawia się szereg wymagań, które muszą spełniać, są to między innymi:

  • dobre właściwości smarne;
  • zdolność do łatwego odbierania i oddawania ciepła (chłodzenie);
  • zdolność do usuwania zanieczyszczeń i unieszkodliwiania zużytej cieczy;
  • w miarę wysoka odporność na samozapłon;
  • mała skłonność do pieniania;
  • niska aktywność chemiczna, zwłaszcza jeżeli chodzi o elementy układu;
  • duża gęstość;
  • zdolność do zachowania wiskozy (lepkości) w szerokim zakresie temperatur (zwłaszcza wysokich);
  • mała ściśliwość (szczególnie ważne w instalacjach pracujących powyżej 150 bar).

Rodzaje olejów hydraulicznych

Najpopularniejszą grupę olejów hydraulicznych stanowią oleje otrzymywane wyłącznie z destylacji ropy naftowej czyli oleje mineralne. Właściwości olejów mineralnych będą zależały od rodzaju ropy naftowej, stopnia rafinacji oraz zastosowanych dodatków uszlachetniających. Oznaczenia takich olejów składają się z dwóch znaków literowych np. HH – czysty olej hydrauliczny (mineralny) bez żadnych dodatków. W przypadku oleju hydraulicznego, na pierwszym miejscu zawsze będzie litera H. Przykłady innych olejów hydraulicznych to zgodnie z normą ISO 6743-4: