Wiedza o ilości opadów, jest w wielu przypadkach kluczowa do podejmowania decyzji o kolejnych zabiegach agrotechnicznych. Sposobem na jej pozyskanie jest zakup deszczomierza.

Najprostsze deszczomierze to plastikowe lub szklane naczynia w kształcie lejka, rzadziej walca, na których ściankach jest wyznaczona skala w milimetrach. 1 mm odpowiada 1 l wody na metr kwadratowy. Takie narzędzia są dostępne w kwotach już od 12-15 zł.

Za 20-25 zł możemy kupić deszczomierz, który dodatkowo będzie wyposażony w specjalny suwak i dodatkową skalę, za pomocą których możemy sumować opady np. w skali miesiąca czy roku. To ciekawa opcja, która dodatkowo poprawia funkcjonalność prostego deszczomierza.

Proste deszczomierze umożliwiają najczęściej jednorazowy pomiar ilości opadu do 35 lub 50 l/m2 (na podziałce jest to odpowiednio do 35 lub 50 mm). Jeśli taki przyrząd jest wyposażony w skalę sumującą, to pozwala ona z reguły na zsumowanie opadów do wartości 250 l/m2.

Przyglądając się prostym deszczomierzom, warto natomiast zwrócić uwagę na powierzchnię wlotu, która nie powinna być zbyt mała. Z reguły średnica wlotu waha się w zakresie 7-8 cm – zbyt mała może powodować niedokładność pomiaru, zwłaszcza jeśli deszcz pada przy silnym wietrze.

Ważna jest również głębokość deszczomierza – nie powinna ona być zbyt mała (najlepiej więcej niż 20 cm), aby w przypadku intensywnego opadu krople deszczu nie „wyskakiwały” na zewnątrz. Głębokość dla większości oferowanych deszczomierzy jest z reguły dobrze dobrana i mieści się w granicach 25-30 cm.

Jeśli chcemy prowadzić bardzo dokładne pomiary warto również uwzględnić zjawisko parowania, które w przypadku wysokich temperatur zachodzi dość intensywnie (latem w ciągu 3-4 godzin z deszczomierza może wyparować nawet 1 mm oznaczający opad 1 l/m2). W takim przypadku warto wybrać deszczomierze z dodatkowym lejkiem (zwężeniem), które ogranicza powierzchnię „lustra wody”, a zatem powierzchnię parowania. Jeśli jesteśmy w stanie zmierzyć sumę opadu zaraz po jego zakończeniu to deszczomierz z wewnętrznym zawężeniem nie jest potrzebny.