Posiadając sprowadzony z Zachodu ciągnik, który wyposażony jest w hydrauliczną instalację hamulców maszyn towarzyszących (najczęściej dotyczy to traktorów sprowadzanych z Wielkiej Brytanii oraz Francji), często stajemy przed dylematem: czy zakładać do niego instalację hamulców pneumatycznych, której koszt wyniesie przynajmniej 6-8 tys. zł (wszystkie podane ceny są kwotami brutto)? Ale można też zainwestować w przeróbkę układów hamulcowych z pneumatycznych na hydrauliczne w posiadanych w gospodarstwie maszynach.

Druga opcja będzie z pewnością o wiele tańsza, a dzięki zastosowaniu odpowiednich siłowników hydrauliczno-pneumatycznych, możliwe będzie także korzystanie z tak zmodyfikowanych maszyn, zarówno przez ciągniki wyposażone w pneumatyczne, jak i hydrauliczne układy hamulcowe.

Zasada budowy instalacji hydraulicznej hamulców przyczepy jest bardzo prosta: wymagane są odpowiednie siłowniki hydrauliczne (koszt od 220 zł) lub hydrauliczno-pneumatyczne (kosztują od 250 zł za sztukę), przewody hydrauliczne ( koszt za metr bieżący od 20 zł plus koszt zakucia węży) oraz kostka rozdzielająca, która kosztuje około 30-50 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że siłowniki do zastosowań w hydraulicznych układach hamulcowych różnią się od zwykłych siłowników tym, że w środku znajduje się sprężyna pozwalająca na szybki powrót siłownika do pozycji wyjściowej po zwolnieniu pedału hamulca w ciągniku. Z tego też powodu nie należy w ramach oszczędności stosować zwykłych siłowników.

Aby założyć taką instalację, nie potrzeba również wykonywać wielkich przeróbek w posiadanej przyczepie czy innym pojeździe. Największą pracą, jaką będzie trzeba wykonać jest odpowiednie wpasowanie siłowników w miejsce dotychczas zastosowanych pneumatycznych odpowiedników, ale zadanie to nie powinno sprawiać większych trudności.

Taka najprostsza instalacja hydrauliczna posiada jednak zasadniczą wadę - przyczepy z tak zamontowanym układem nie przejdą badań technicznych dopuszczających maszynę do ruchu, gdyż w przypadku niezamierzonego odpięcia przyczepa nie zatrzyma się samoczynnie.

Jednak i ten problem można rozwiązać, tak aby spełnić wszelkie wymagania formalne i móc legalnie poruszać się po drogach publicznych. W tym celu konieczne jest dołożenie do układu dwóch ważnych rzeczy: specjalnego zaworu bezpieczeństwa oraz akumulatora hydraulicznego.